Nieuws- en parkberichten

Parkbericht25 november 2015 Geen toegang meer voor vrachtw...


Geen toegang meer voor vrachtwagens en autobussen Capelsestraat in Kaatsheuvel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van een gesloten verklaring voor autobussen en vrachtwagens in de Capelsestraat, tussen Belgiëstraat en de Zuidhollandsedijk, met uitzondering van aantoonbaar bestemmingsverkeer door plaatsing van de borden C07b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt in haar wekelijkse mededelingen.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met deze besluiten dan kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand. Tegelijkertijd kunt u de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Ter inzage
De volledige verkeersbesluiten liggen vanaf 25 november 2015 tot 6 januari 2016 ter inzage bij de balie Openbare Ruimte in Het Klavier.

 

Klik voor het hele artikel hier.

Nieuws14 oktober 2015 Groeiende interesse in bedrijv...

Groeiende interesse in bedrijvenpark Kets West

Klik hier voor het volledige artikel

 

bron: Brabants Dagblad

Parkbericht9 oktober 2015 Open dag nieuwbouw Hultermans ...


Open dag nieuwbouw Hultermans Elektro

KAATSHEUVEL – Hultermans Elektro was het eerste bedrijf dat grond kocht op het bedrijventerrein Kets-West II. Aan de Belgiëstraat is daar een ultramodern gebouw verrezen, uiteraard uitgerust met alle mogelijke moderne toepassingen, zoals domotica en zonne- panelen en daarnaast de normale bedrijfstoepassingen, zoals elektrische- en beveiligingsinstallatie (alarm, camera, toegangscontrole) en industriële automatisering. Op zaterdag 17 oktober kunt u dat met eigen ogen gaan zien, want dan houdt het bedrijf tussen 10.00 en 16.00 uur een open dag.

 

Bijzonder interessant – ook voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Want die dag kan er naast rondleidingen in het gebouw, zoals o.a. de presentatie- en opleidingsruimte ook gesnuffeld worden in de Techniek Experience bus. Deze zit bomvol interactieve zaken om techniek in het zonnetje te zetten, ideaal om te ontdekken hoe fascinerend techniek is en welke uitermate belangrijke rol deze speelt in ons dagelijks leven. En daarnaast dat werken in de techniek de jeugd van tegenwoordig een mooie toekomst biedt.

 

Ook presenteren verschillende leveranciers zich op deze dag. En kunt u een blik werpen op het dak, dat helemaal vol ligt met zonnepanelen. Techniek én duurzaamheid: het past bij Hultermans Elektrotechniek.

 

Het is overigens drie dagen feest. Op donderdag 15 oktober wordt er afgetrapt met een avond van de leden van de Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit. Op vrijdag 16 oktober zal burgemeester Wim Luijendijk de officiële opening van het nieuwe pand verrichten in het bijzijn van genodigden. Op zaterdag 17 oktober is er een open dag van 10.00 tot 16.00 uur waar iedereen welkom is.

 

Hultermans Elektro - Belgiëstraat 21 – Kaatsheuvel - 0416 280 763 – www.hultermans-elektro.nl

 

Hultermans Elektro heeft een ultramodern gebouw betrokken op De Kets West II.

Bron: Kees Klijn (de Waalwijker)

Nieuws21 september 2015 Update werkzaamheden N261

Beste lezers van de nieuwsbrief N261,

 

Bijgaand ontvangt u de laatste nieuwsbrief over de N261. Het werk is zo goed als klaar. Van de laatste werkzaamheden hebben de automobilisten geen last. Namens het hele projectteam van BAM N261NonStop en van de provincie Noord-Brabant wil ik u hartelijk danken voor de getoonde belangstelling.

 

Wilt u nog meer lezen en horen over het resultaat van de N261 kijk dan op: http://www.brabant.nl/resultaten/verkeer-en-vervoer/n261-tilburg-waalwijk-klaar.aspx

 

Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team N261 Provincie en Team BAMN261NonStop

Nieuws4 september 2015 Versterking team Solaris Parkm...


Versterking team Solaris Parkmanagement

Met ingang van 1 september is Marloes van Best in dienst getreden bij Solaris Parkmanagement.

 

Marloes is de afgelopen jaren met name werkzaam geweest als manager in de horecabranche. Haar overstap naar Solaris is een nieuwe uitdaging in haar carrière. Zij zal in haar nieuwe functie als Parkmanager een gesprekspartner zijn voor ondernemers bij alles wat er speelt op en rondom de bedrijventerreinen.

 

Marloes is te bereiken via mb@solarisparkmanagement.nl

Wij wensen Marloes veel succes in haar nieuwe functie!

Nieuws25 augustus 2015 Versterking team solaris parkm...


Versterking team solaris parkmanagement

Het team van Solaris Parkmanagement wordt vanaf 1 september 2015 versterkt met de aanstelling van Karen Louwers.

Karen zal in haar functie inzetbaar zijn voor administratieve en organisatorische ondersteuning voor de parkmanagers.

Zij heeft de studie Integrale Veiligheid gevolgd op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch waar zij in juli 2015 is afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft Karen stage gelopen bij de Gemeente Oirschot en onder andere ervaring opgedaan met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is voor Solaris Parkmanagement een belangrijk instrument om de veiligheid op bedrijvenparken te vergroten.

Wij wensen Karen veel succes in haar nieuwe functie!

Karen is te bereiken via mail: kl@solarisparkmanagement.nl

Nieuws24 juli 2015 Glasnet Kaatsheuvel is een Fei...


Glasnet Kaatsheuvel is een Feit!

Het is een spannende race geworden om de business case met voldoende contracten sluitend te krijgen. Mede door het geloof en het doorzettingsvermogen van de werkgroep is het gelukt en hebben de ondernemers voor het laatste ontbrekende deel een financiering gezorgd.

Om tot een sluitende business case te komen is afgestapt van een stratendekkend netwerk en is gekozen voor een basisnetwerk zodat de geïnteresseerden, die een overeenkomst hebben getekend, aangesloten kunnen worden.

Met oog op de nabije toekomst is wel voldoende uitbreidingscapaciteit ingecalculeerd. Indien u geen aansluiting heeft genomen gedurende de actieperiode kunt u altijd nog aansluiten. Wel zullen de eenmalige aansluitkosten dan hoger zijn dan de kosten die tijdens de actieperioden golden.


Wij hebben de verwachting dat het project in september 2015 gaat starten. De Coöperatie is opgericht en vergunningen zijn verkregen.


Glasnet Kaatsheuvel is bereikbaar via: info@glasnetkaatsheuvel.nl

Nieuws26 maart 2015 Gratis scan Veiligheid Kleine ...

Gratis scan Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) in 2015

Heeft u een onderneming en maximaal 50 fte’s in dienst? Dan kunt u ook dit jaar een gratis veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) laten uitvoeren. Met deze scan kunt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren. De scan wordt ter plekke uitgevoerd door een CCV-adviseur die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en u gratis adviseert over maatregelen om de veiligheid in en om uw bedrijf te vergroten.

Hendrik-Jan Kaptein van het CCV legt uit: "De nadruk ligt hierbij op organisatorische maatregelen zoals procedures rond het openen en sluiten van het pand, het omgaan met contant geld of het aannemen van personeel." Na het gesprek met de adviseur ontvangt u de adviezen en tips in een rapport zodat u de inhoud nog eens rustig kunt doornemen en desgewenst toepassen.

Meld u aan voor een gratis veiligheidsscan op locatie

Subsidie voor maatregelen
In sommige gevallen komt u ook in aanmerking voor een subsidie. Uw brancheorganisatie kan u hier meer over vertellen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt namelijk aan brancheorganisaties projectsubsidies beschikbaar. Zij kunnen zo maatwerk leveren aan een aangewezen doelgroep binnen hun sector of branche.

Het genoemde maatwerk bestaat dan veelal uit een subsidie op technische of organisatorische maatregelen gericht op de veiligheidsproblemen in de betreffende branche. De bedoeling is dat zowel leden als niet-leden van de brancheorganisaties gebruik kunnen maken van deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie op maatregelen, dan kunt meer informatie opvragen bij uw brancheorganisatie. Contactgegevens van brancheorganisaties is te vinden op Ondernemersplein.

Scan in 2014 laten uitvoeren?
Heeft u in 2014 een scan laten uitvoeren? Dan behoudt u het recht op deelname aan een subsidie op maatregelen als uw brancheorganisatie in 2015 een projectsubsidie aanvraagt of heeft aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bron: www.veiligondernemenbeginthier.nl

Nieuws5 maart 2015 ‘Laat bedrijven zelf pionieren...

‘Laat bedrijven zelf pionieren op hun terrein’

Bron: Financieel Dagblad 28 februari 2015 - Eva Rooijers

Veel bedrijventerreinen kampen met leegstand en verval. Maar in Brabant keert het tij. Door bedrijvenparken efficiënter in te richten, ze soepeler te managen en vooral: te investeren. Ondernemers pionieren hier op hun eigen terrein.

Iedereen heeft het over de lege kantoren en winkelpanden, maar de economische schade door de verloedering van bedrijventerreinen is nog vele malen groter.

Hier zit 25% tot 30% van de werkgelegenheid, waaronder de kwetsbare sector van laaggeschoolde arbeid. De bedrijven op deze terreinen vormen vaak de ruggengraat van de lokale economie.’ Cees-Jan Pen windt zich hoorbaar op. Als lector Brainport aan Fontys Hogescholen en programmamanager bij kennisorganisatie Platform 31 doet hij onderzoek naar de relatie tussen regionale economie en vastgoed.

Pen schetst de neerwaartse spiraal die optreedt bij toenemende leegstand en verloedering van bedrijventerreinen. Deze locaties verdienen al geen schoonheidsprijs: weinig groen, veel metaalplaat, nergens voorzieningen. Maar wanneer die werkomgeving er steeds gehavender uit gaat zien, met roestige loodsen, ingeslagen ruiten en rotzooi langs de weg, is dat ook nadelig voor de lokale economie.

Een direct gevolg van verloedering is dat vastgoedprijzen dalen. ‘Dat is vervelend, maar nog niet het ergste’, zegt Pen. ‘Schadelijker is dat ondernemers op zo’n terrein negatiever en apathischer worden. Ze houden minder rekening met elkaar, of het terrein trekt criminele activiteiten aan. De gemeente moet vaker uitrukken vanwege handhavingsproblemen, wat ook geld kost. Op zo’n terrein wil je geen klanten ontvangen. Het uiteindelijke resultaat is dat bedrijven minder investeren en innoveren.’ Maar verkassen is voor de ondernemers om financiële of praktische redenen lang niet altijd een optie.

Dit sombere scenario is geen luchtballon van een wetenschapper. Van de 3500 bedrijventerreinen in Nederland is 30% verouderd. Officieel bedraagt de leegstand hier 8% tot 10%. ‘Maar officieus ligt dat percentage twee keer zo hoog’, zegt Pen. ‘Grote hallen waarin slechts 10% van de werkruimte wordt gebruikt, worden namelijk niet meegerekend.’

Even stond de aftakeling van bedrijventerreinen hoog op de politieke agenda. Er kwam een taskforce in 2008, een convenant in 2010, met subsidies voor pilotprojecten en opknapbeurten. Centraal stond de noodzaak om de wildgroei aan bedrijventerreinen tegen te gaan en meer te investeren in de bestaande terreinen. Niet alleen door gemeenten, maar vooral ook door vastgoedeigenaren en ondernemers zelf. Dat werd ‘verzakelijking’ genoemd.

‘Maar de problematiek lijkt weer van de agenda te verdwijnen’, zegt Pen, die namens Platform 31 de door het Rijk gesubsidieerde Pilotprojecten Verzakelijking evalueerde. ‘In de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten zie je er nauwelijks iets over terug. En door de recessie, de Rijks- en lokale bezuinigingen, de verliezen op grondposities en decentralisatie in het sociale domein zijn er nauwelijks mensen en middelen om door te gaan met de aanpak van bedrijventerreinen. Terwijl er juist nu grote zorgen zijn over het behoud en het scheppen van werk.’

Pen pleit niet voor miljoenensubsidies. ‘Dat werkt niet. Je moet ondernemers juist prikkelen om zelf te investeren. Maar daar moet je wel een slinger aan geven.’

Dat is precies wat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) probeert te doen. De uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant beheert sinds 2009 een revolverend fonds (een lokale subsidie die wordt terugbetaald) van € 50 mln. ‘Daarmee investeren we in de herstructurering van bedrijventerreinen en in innovatieve werkplekken’, zegt Katja de Haan, bij BOM verantwoordelijk voor de terreinen in Zuidoost-Brabant. ‘Hierbij staat de vraag van ondernemers en vastgoedeigenaren centraal’, zegt De Haan. ‘Zij geven met hun investeringen een impuls aan een terrein en aan de economie. Wij stimuleren en faciliteren, maar als er geen initiatieven van bedrijven loskomen om wat aan het terrein te doen, gaan wij ook niet investeren.’

Is uitgaan van de behoefte van ondernemers een open deur? Ja. Maar die deur is jarenlang niet ingetrapt door gemeenten. Pen: ‘Het is en blijft vreemd hoeveel ambtenaren communiceren met burgers en hoe weinig er wordt ingezet op communicatie met bedrijven.’ Volgens De Haan is er niet één gouden strategie om een bedrijventerrein nieuw leven in te blazen. ‘Voor ieder terrein is er een andere knop waar je aan moet draaien. Het is pionieren.’

Lees verder op www.fd.nl

Nieuws19 februari 2015 Bedrijvenpark Kaatsheuvel krij...


Bedrijvenpark Kaatsheuvel krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven

Foto: links wethouder Kees Grootswagers rechts Onno Keuker, Landelijk Projectleider Keurmerk Veilig Ondernemen. Fotograaf Jan Stads, Pixs4Profs

KAATSHEUVEL - Het bedrijvenpark Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald.

Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Gisteren, donderdag 12 februari, werd op de locatie Dancewing aan de Frankrijkstraat 5, het bijbehorende certificaat uitgereikt aan de KVO-werkgroep en ondernemers.

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken.

Het keurmerk werd uitgereikt omdat het bedrijventerrein onder meer aandacht het KVO-B-certificaat. Dat houdt in dat er aandacht is voor het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig', men toeziet op een beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, investeert in het beter verlichten van panden en het plaatsen van camera’s en tot slot de openbare ruimte zoals de groenvoorziening en straatverlichting verbetert.

Bron: www.brabantsdagblad.nl


Bericht 11 tot 20
« Vorige  1 2 3 4 5  Volgende »