Nieuws- en parkberichten

Nieuws4 september 2015 Versterking team Solaris Parkm...


Versterking team Solaris Parkmanagement

Met ingang van 1 september is Marloes van Best in dienst getreden bij Solaris Parkmanagement.

 

Marloes is de afgelopen jaren met name werkzaam geweest als manager in de horecabranche. Haar overstap naar Solaris is een nieuwe uitdaging in haar carrière. Zij zal in haar nieuwe functie als Parkmanager een gesprekspartner zijn voor ondernemers bij alles wat er speelt op en rondom de bedrijventerreinen.

 

Marloes is te bereiken via mb@solarisparkmanagement.nl

Wij wensen Marloes veel succes in haar nieuwe functie!

Nieuws25 augustus 2015 Versterking team solaris parkm...


Versterking team solaris parkmanagement

Het team van Solaris Parkmanagement wordt vanaf 1 september 2015 versterkt met de aanstelling van Karen Louwers.

Karen zal in haar functie inzetbaar zijn voor administratieve en organisatorische ondersteuning voor de parkmanagers.

Zij heeft de studie Integrale Veiligheid gevolgd op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch waar zij in juli 2015 is afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft Karen stage gelopen bij de Gemeente Oirschot en onder andere ervaring opgedaan met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is voor Solaris Parkmanagement een belangrijk instrument om de veiligheid op bedrijvenparken te vergroten.

Wij wensen Karen veel succes in haar nieuwe functie!

Karen is te bereiken via mail: kl@solarisparkmanagement.nl

Nieuws24 juli 2015 Glasnet Kaatsheuvel is een Fei...


Glasnet Kaatsheuvel is een Feit!

Het is een spannende race geworden om de business case met voldoende contracten sluitend te krijgen. Mede door het geloof en het doorzettingsvermogen van de werkgroep is het gelukt en hebben de ondernemers voor het laatste ontbrekende deel een financiering gezorgd.

Om tot een sluitende business case te komen is afgestapt van een stratendekkend netwerk en is gekozen voor een basisnetwerk zodat de geïnteresseerden, die een overeenkomst hebben getekend, aangesloten kunnen worden.

Met oog op de nabije toekomst is wel voldoende uitbreidingscapaciteit ingecalculeerd. Indien u geen aansluiting heeft genomen gedurende de actieperiode kunt u altijd nog aansluiten. Wel zullen de eenmalige aansluitkosten dan hoger zijn dan de kosten die tijdens de actieperioden golden.


Wij hebben de verwachting dat het project in september 2015 gaat starten. De Coöperatie is opgericht en vergunningen zijn verkregen.


Glasnet Kaatsheuvel is bereikbaar via: info@glasnetkaatsheuvel.nl

Nieuws26 maart 2015 Gratis scan Veiligheid Kleine ...

Gratis scan Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) in 2015

Heeft u een onderneming en maximaal 50 fte’s in dienst? Dan kunt u ook dit jaar een gratis veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) laten uitvoeren. Met deze scan kunt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren. De scan wordt ter plekke uitgevoerd door een CCV-adviseur die de veiligheidsrisico’s in kaart brengt en u gratis adviseert over maatregelen om de veiligheid in en om uw bedrijf te vergroten.

Hendrik-Jan Kaptein van het CCV legt uit: "De nadruk ligt hierbij op organisatorische maatregelen zoals procedures rond het openen en sluiten van het pand, het omgaan met contant geld of het aannemen van personeel." Na het gesprek met de adviseur ontvangt u de adviezen en tips in een rapport zodat u de inhoud nog eens rustig kunt doornemen en desgewenst toepassen.

Meld u aan voor een gratis veiligheidsscan op locatie

Subsidie voor maatregelen
In sommige gevallen komt u ook in aanmerking voor een subsidie. Uw brancheorganisatie kan u hier meer over vertellen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt namelijk aan brancheorganisaties projectsubsidies beschikbaar. Zij kunnen zo maatwerk leveren aan een aangewezen doelgroep binnen hun sector of branche.

Het genoemde maatwerk bestaat dan veelal uit een subsidie op technische of organisatorische maatregelen gericht op de veiligheidsproblemen in de betreffende branche. De bedoeling is dat zowel leden als niet-leden van de brancheorganisaties gebruik kunnen maken van deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie op maatregelen, dan kunt meer informatie opvragen bij uw brancheorganisatie. Contactgegevens van brancheorganisaties is te vinden op Ondernemersplein.

Scan in 2014 laten uitvoeren?
Heeft u in 2014 een scan laten uitvoeren? Dan behoudt u het recht op deelname aan een subsidie op maatregelen als uw brancheorganisatie in 2015 een projectsubsidie aanvraagt of heeft aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bron: www.veiligondernemenbeginthier.nl

Nieuws5 maart 2015 ‘Laat bedrijven zelf pionieren...

‘Laat bedrijven zelf pionieren op hun terrein’

Bron: Financieel Dagblad 28 februari 2015 - Eva Rooijers

Veel bedrijventerreinen kampen met leegstand en verval. Maar in Brabant keert het tij. Door bedrijvenparken efficiënter in te richten, ze soepeler te managen en vooral: te investeren. Ondernemers pionieren hier op hun eigen terrein.

Iedereen heeft het over de lege kantoren en winkelpanden, maar de economische schade door de verloedering van bedrijventerreinen is nog vele malen groter.

Hier zit 25% tot 30% van de werkgelegenheid, waaronder de kwetsbare sector van laaggeschoolde arbeid. De bedrijven op deze terreinen vormen vaak de ruggengraat van de lokale economie.’ Cees-Jan Pen windt zich hoorbaar op. Als lector Brainport aan Fontys Hogescholen en programmamanager bij kennisorganisatie Platform 31 doet hij onderzoek naar de relatie tussen regionale economie en vastgoed.

Pen schetst de neerwaartse spiraal die optreedt bij toenemende leegstand en verloedering van bedrijventerreinen. Deze locaties verdienen al geen schoonheidsprijs: weinig groen, veel metaalplaat, nergens voorzieningen. Maar wanneer die werkomgeving er steeds gehavender uit gaat zien, met roestige loodsen, ingeslagen ruiten en rotzooi langs de weg, is dat ook nadelig voor de lokale economie.

Een direct gevolg van verloedering is dat vastgoedprijzen dalen. ‘Dat is vervelend, maar nog niet het ergste’, zegt Pen. ‘Schadelijker is dat ondernemers op zo’n terrein negatiever en apathischer worden. Ze houden minder rekening met elkaar, of het terrein trekt criminele activiteiten aan. De gemeente moet vaker uitrukken vanwege handhavingsproblemen, wat ook geld kost. Op zo’n terrein wil je geen klanten ontvangen. Het uiteindelijke resultaat is dat bedrijven minder investeren en innoveren.’ Maar verkassen is voor de ondernemers om financiële of praktische redenen lang niet altijd een optie.

Dit sombere scenario is geen luchtballon van een wetenschapper. Van de 3500 bedrijventerreinen in Nederland is 30% verouderd. Officieel bedraagt de leegstand hier 8% tot 10%. ‘Maar officieus ligt dat percentage twee keer zo hoog’, zegt Pen. ‘Grote hallen waarin slechts 10% van de werkruimte wordt gebruikt, worden namelijk niet meegerekend.’

Even stond de aftakeling van bedrijventerreinen hoog op de politieke agenda. Er kwam een taskforce in 2008, een convenant in 2010, met subsidies voor pilotprojecten en opknapbeurten. Centraal stond de noodzaak om de wildgroei aan bedrijventerreinen tegen te gaan en meer te investeren in de bestaande terreinen. Niet alleen door gemeenten, maar vooral ook door vastgoedeigenaren en ondernemers zelf. Dat werd ‘verzakelijking’ genoemd.

‘Maar de problematiek lijkt weer van de agenda te verdwijnen’, zegt Pen, die namens Platform 31 de door het Rijk gesubsidieerde Pilotprojecten Verzakelijking evalueerde. ‘In de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten zie je er nauwelijks iets over terug. En door de recessie, de Rijks- en lokale bezuinigingen, de verliezen op grondposities en decentralisatie in het sociale domein zijn er nauwelijks mensen en middelen om door te gaan met de aanpak van bedrijventerreinen. Terwijl er juist nu grote zorgen zijn over het behoud en het scheppen van werk.’

Pen pleit niet voor miljoenensubsidies. ‘Dat werkt niet. Je moet ondernemers juist prikkelen om zelf te investeren. Maar daar moet je wel een slinger aan geven.’

Dat is precies wat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) probeert te doen. De uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant beheert sinds 2009 een revolverend fonds (een lokale subsidie die wordt terugbetaald) van € 50 mln. ‘Daarmee investeren we in de herstructurering van bedrijventerreinen en in innovatieve werkplekken’, zegt Katja de Haan, bij BOM verantwoordelijk voor de terreinen in Zuidoost-Brabant. ‘Hierbij staat de vraag van ondernemers en vastgoedeigenaren centraal’, zegt De Haan. ‘Zij geven met hun investeringen een impuls aan een terrein en aan de economie. Wij stimuleren en faciliteren, maar als er geen initiatieven van bedrijven loskomen om wat aan het terrein te doen, gaan wij ook niet investeren.’

Is uitgaan van de behoefte van ondernemers een open deur? Ja. Maar die deur is jarenlang niet ingetrapt door gemeenten. Pen: ‘Het is en blijft vreemd hoeveel ambtenaren communiceren met burgers en hoe weinig er wordt ingezet op communicatie met bedrijven.’ Volgens De Haan is er niet één gouden strategie om een bedrijventerrein nieuw leven in te blazen. ‘Voor ieder terrein is er een andere knop waar je aan moet draaien. Het is pionieren.’

Lees verder op www.fd.nl

Nieuws19 februari 2015 Bedrijvenpark Kaatsheuvel krij...


Bedrijvenpark Kaatsheuvel krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven

Foto: links wethouder Kees Grootswagers rechts Onno Keuker, Landelijk Projectleider Keurmerk Veilig Ondernemen. Fotograaf Jan Stads, Pixs4Profs

KAATSHEUVEL - Het bedrijvenpark Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald.

Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Gisteren, donderdag 12 februari, werd op de locatie Dancewing aan de Frankrijkstraat 5, het bijbehorende certificaat uitgereikt aan de KVO-werkgroep en ondernemers.

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken.

Het keurmerk werd uitgereikt omdat het bedrijventerrein onder meer aandacht het KVO-B-certificaat. Dat houdt in dat er aandacht is voor het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig', men toeziet op een beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, investeert in het beter verlichten van panden en het plaatsen van camera’s en tot slot de openbare ruimte zoals de groenvoorziening en straatverlichting verbetert.

Bron: www.brabantsdagblad.nl

Nieuws12 december 2014 Fijne feestdagen!


Het gehele team van Solaris Parkmanagement B.V. wenst u fijne feestdagen en een gezond, ondernemend en gelukkig 2015.

Ook in 2015 staan wij graag weer voor u klaar!

François van Son

Marjo van Bijnen

Christel Tax

Stefan Wijbers

Joyce van Riel

Nieuws24 november 2014 Bedrijvenpark Kaatsheuvel gece...


Bedrijvenpark Kaatsheuvel gecertificeerd voor Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijvenpark Kaatsheuvel is op maandag 24 november jl. gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Veiligheid op bedrijventerreinen is een gemeenschappelijk doel van alle gevestigde ondernemers. Dit doel kan door middel van samenwerking worden bereikt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van het bedrijventerrein. Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en het parkmanagement staat hierbij centraal.

Door de certificering is het bedrijventerrein de komende twee jaar voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Leden van parkmanagement die reclamebelasting afdragen kunnen korting krijgen op verzekeringspremies.

Certificeringsinstantie KIWA is zeer tevreden over de samenwerking van de KVO werkgroep en de resultaten die men tot nu toe heeft bereikt.

Het certificaat zal op een nader te bepalen datum feestelijk worden uitgereikt aan de KVO-werkgroepleden en ondernemers van bedrijvenpark Kaatsheuvel. Solaris Parkmanagement feliciteert de Brandweer, Politie, Gemeente en ondernemers met dit geweldige resultaat!

Nieuws21 oktober 2014 Autoveiling.nl Kaatsheuvel ope...


Autoveiling.nl Kaatsheuvel opent vestiging in België

KAATSHEUVEL - De AVN Group in Kaatsheuvel, het bedrijf achter Autoveiling.nl en theCarAuction.eu, breidt uit naar België. In Nederland is er veel vraag naar tweedehands auto’s. En daar kunnen verkopende partijen in België van profiteren, verwacht Wierd Meijering, directeur van de AVN Group.

In Nederland worden zoveel gebruikte auto’s geëxporteerd dat op de Nederlandse markt een tekort dreigt. Veel auto’s gaan vanaf hier naar bijvoorbeeld Polen. Het exporteren van jonge gebruikte auto’s is interessant omdat bij export de BMP kan worden teruggevraagd.

De AVN Group veilt, importeert en exporteert auto’s naar landen in Europa. Jaarlijks gaat het om 25.000 auto’s aan meer dan 6.000 handelaren in heel Europa.

Bron: www.brabantsdagblad.nl

Nieuws18 oktober 2014 Deelname Parkmanagement blijft...


Deelname Parkmanagement blijft groeien

Artikel in De Ondernemer van 18 oktober 2014!

Lees het artikel hier


Bericht 11 tot 20
« Vorige  1 2 3 4  Volgende »Lid worden?

U kunt zich hier aanmelden.


Iets melden?

U kunt hier uw wensen, klachten, suggesties of informatie melden.


Partner worden?

U wilt uw product of dienst aanbieden op dit park?