T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Waarschuwing factuurfraude

Geplaatst op 1 maart 2018

Diverse ondernemers van bedrijvenparken Heusden zijn het doelwit geworden van factuurfraude. Hierbij willen wij dit onderwerp graag bij u onder de aandacht te brengen.

Hoe gaan de fraudeurs te werk?
Fraudeurs onderscheppen de facturen bij de post of halen de factuur zelfs uit de brievenbus. Vervolgens wordt de factuur vervalst door het rekeningnummer te vervangen door het rekeningnummer van de fraudeur. De valse factuur is voor u of uw klant nauwelijks te onderscheiden van de originele factuur. Daarnaast zijn er zogenaamde spookfacturen waarbij een vervalste factuur per e-mail ontvangt. Let op, dit verhaal werkt twee kanten op! Uw klant kan namens uw bedrijf een factuur ontvangen met een vervalst rekeningnummer, maar uiteraard kan u dit ook overkomen!

In principe kan iedereen slachtoffer worden van factuurfraude. Het is dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers binnen uw bedrijf hiervan op de hoogte zijn. Factuurfraude is inmiddels een hardnekkig probleem en het is vaak moeilijk te achterhalen van wie de gefraudeerde factuur afkomstig is. Hierbij enkele tips om factuurfraude te voorkomen:

  1. Verstuur uw factuur zowel digitaal als per post
  2. Spreek met uw klant duidelijk af op welk rekeningnummer hij moet betalen
  3. Controleer of het rekeningnummer bekend is bij uw financiële administratie/boekhouder
  4. Neem bij twijfel contact op met uw klant

Bent u ook doelwit geworden? Doe altijd aangifte bij de politie en maak een melding bij de bank van de begunstigde.

Blijf scherp!