T 0416 24 17 77 E info@parkmanagementwaalwijk.nl

Bedrijventerrein Haven veilig en aantrekkelijk

Geplaatst op 17 september 2019

Sinds enkele maanden bereidt de gemeente samen met Parkmanagement Waalwijk de aanpak van een aantal knelpunten op het bedrijventerrein Haven voor. Dit nieuwe project draagt de naam Bedrijventerrein Haven veilig en aantrekkelijk. Rob Joosten (foto) is aangetrokken als projectleider.

Bedrijventerrein Haven kan op diverse punten verbeterd worden, met name op Haven I tot en met VI. Denk daarbij aan het terugdringen van criminaliteit, bevorderen van verkeersveiligheid, bereikbaarheid/mobiliteit en het verbeteren of vernieuwen van het imago. Ook duurzaamheid kunnen we aan dit rijtje toevoegen. In een Plan van Aanpak zijn de verbeterpunten samengevat. Bij de aanpak van criminaliteit, verkeer en bereikbaarheid wordt aansluiting gezocht bij de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De daar besproken voorstellen worden geagendeerd voor het bestuur van de vereniging Haven I t/m VI. In aanwezigheid van de gemeente wordt beslist over wenselijkheid, prioriteit, budget en kostenverdeling en wordt groen licht gegeven voor de voorbereiding.

De afgelopen maanden is een aantal plannen voorbereid gericht op verbetering van de mobiliteit. We reizen allemaal naar ons werk en vermindering van CO2-uitstoot gaat ons dus allemaal aan: carpoolen, met het openbaar vervoer reizen of kiezen voor een auto met weinig of geen uitstoot of op de (elektrische)fiets naar het werk. Mogelijkheden zat! Minder auto’s zorgen in ieder geval voor een snellere doorstroming en een betere bereikbaarheid, zeker tijdens de spits. Maar zonder aandacht voor betere voorzieningen en het verbeteren van het imago van fietsen naar het werk lukt dat niet. Voor werkgevers zijn er mogelijkheden fietsen naar het werk aan te moedigen met voorzieningen en regelingen. Het Brabants Mobiliteits Netwerk (BMN) heeft ondernemers op de Haven benaderd over mogelijke verbetering van de bereikbaarheid door aandacht te besteden aan het reisgedrag van de eigen werknemers. Om het fietsen naar het werk aantrekkelijk te maken richt de gemeente zich daarnaast op het verbeteren van de verkeersveiligheid in fysieke zin. Denk aan de oversteken over de Taxandriaweg en de Biesboschweg. Hierover wordt extern advies ingewonnen. Ook de fietspaden (vrij-liggende paden of fietssuggestiestroken) zijn onderdeel van de inventarisatie van de fietsveiligheid.

Verder is voor het autoverkeer een proef voorbereid voor de rotonde aan de Midden Brabant weg. Rond de avondspits valt de doorstroming stil waardoor de aanvoer vanuit het bedrijventerrein te traag verloopt en dit een wachttijd van een aantal minuten met zich meebrengt. Het is de vraag of dat sneller gaat met een verkeersregelinstallatie (VRI) op de rotonde. Daarom is een proef voorbereid met verkeersregelaars in de avondspits voor de week van maandag 7 tot en met 11 oktober 2019. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of het zin heeft tijdelijk met een VRI te gaan werken in afwachting van de GOL-aanpak van de rotonde in 2022. Ook heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen gericht op het tegengaan van wild parkeren van voertuigen, met name het parkeren van vrachtwagens in de bermen, buiten kantooruren. Dit besluit wordt op korte termijn uitgevoerd met de bedoeling dat er buiten kantooruren wordt geparkeerd op het vrachtwagen parkeerterrein. Daar zal een nieuw regime gelden dat prijsvriendelijker is en waarbij gebruik gemaakt kan worden van nabijgelegen voorzieningen zoals toiletten en douches.

Al met al kent het nieuwe project een groot aantal kleine en grote maatregelen die er toe moeten leiden dat het Bedrijventerrein Haven veiliger en aantrekkelijker wordt. In een volgende nieuwsbrief daarover meer. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij de projectleider terecht.

Rob Joosten – rjoosten@waalwijk.nl