T 0416 24 17 77 E info@parkmanagementwaalwijk.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijvenpark Haven Zeven ontvangt Keurmerk Veilig Ondernemen

Op donderdag 21 januari 2016 ontving Bedrijvenpark Haven Zeven het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen i.h.k.v. de hercertificering.

Het is een taak van de werkgroep en alle ondernemers om op Bedrijvenpark Haven Zeven de maatregelen, zoals in het Plan van Aanpak gesteld, de komende periode verder ten uitvoer te brengen. Wilt u dit plan van aanpak graag eens inzien? Mail dan naar info@solarisparkmanagement.nl en we sturen het u graag toe!

Wat zijn de voordelen nu uw bedrijvenpark weer KVO-gecertificeerd is en wat is het doel van het keurmerk?
– Een veiliger bedrijventerrein.
– Bedrijfsschade neemt af.
– Imago van het bedrijvenpark verbetert, economische positie.
– Een veilig ondernemersklimaat versterkt de concurrentiepositie.
– De inzet van politie en brandweer en gemeente is meer gegarandeerd.
– Schaalvoordeel is te behalen bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.
– Door verzekeringsmaatschappijen wordt ook een lager risicoprofiel aan een KVO gecertificeerd terrein toegekend en een lagere verzekeringspremie berekend;

Korting op verzekeringspremies voor de leden van de Vereniging Parkmanagement Haven Zeven!
Verzekeringsmaatschappij Interpolis geeft alle leden van parkmanagement i.v.m. het behalen van het KVO-certificaat direct 10% korting op hun verzekering. In verband met het realiseren van camerabeveiliging op het bedrijventerrein verhoogd verzekeraar Interpolis de korting op de inboedel- en opstalverzekering voor leden van Parkmanagement naar 15%. Kortingen hebben betrekking op de jaarpremies voor de verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.

  • Bent u niet verzekerd bij Interpolis, geen zorg. U kunt het certificaat en de geboden korting van Interpolis gebruiken als onderhandelingspositie bij uw eigen verzekeraar of tussenpersoon. Wij adviseren u contact op te nemen of met uw eigen verzekeraar of tussenpersoon en deze korting bespreekbaar te maken. Ervaringen met het KVO-certificaat op andere bedrijvenparken geven aan dat de meeste verzekeraars ook kortingen geven. Uiteindelijk is het aan u om te bepalen met welke partij u zaken doet, u bent dus niets verplicht!

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Het proces wordt begeleid door MKB-Nederland. Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Door de laatste hercertificering in 2016 is het bedrijvenpark de komende drie jaar voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Om tot certificering te komen heeft de werkgroep o.a. de volgende taken uitgevoerd:

  • Er is een samenwerkingsverband opgericht tussen bovengenoemde partijen.
  • Er is een enquête verstuurd naar alle ondernemers op bedrijventerrein Haven Zeven om o.a. de criminaliteitsbeleving in kaart te brengen.
  • Er is een veiligheidsanalyse gemaakt.
  • Er is een schouwronde uitgevoerd.
  • Er is een Plan Van Aanpak opgesteld met daarin de maatregelen welke moeten worden genomen om het terrein veiliger te maken.
  • Er is een plan gemaakt om de bedrijvenparken collectief te beveiligen.