T 0416 24 17 77 E info@parkmanagementwaalwijk.nl

Resultaten proef verkeersregelaars rotonde

Geplaatst op 25 november 2019

Van maandag 7 tot en met donderdag 11 oktober 2019 is op de Midden-Brabantrotonde een proef gehouden met verkeersregelaars. Dit was een lang gekoesterde wens van diverse bedrijven. De gedachte bestond dat met een verkeersregelinstallatie (VRI) de doorstroming naar de rotonde kan worden verbeterd. Dit met als resultaat minder filevorming in de dagelijkse spits tussen half vijf en half zes op de Midden-Brabantweg.

Gemeente Waalwijk zet samen met Parkmanagement Waalwijk in op een verbetering van Bedrijventerrein Haven op een aantal onderdelen. Dat gebeurt in het project Bedrijventerrein Haven veilig en aantrekkelijk waarbij bereikbaarheid en mobiliteit op het programma staan. In overleg met Rijkswaterstaat is gekozen voor een proef met verkeersregelaars omdat deze flexibel kunnen reageren op veranderingen in het verkeersaanbod.

De rijtijden op het traject tussen de rotondes aan de Midden-Brabantweg zijn de week voorafgaand en na de proef gemonitord om de tijdwinst te kunnen meten. Vanaf de eerste dag liep het verkeer echter vast; verschillende wijzen van voorrang geven van het verkeer naar de rotonde kon dat ook dinsdag en woensdag niet voorkomen. Met een verslechterde doorstroming als resultaat, niet alleen op de Midden Brabantweg. De vele email reacties die naar Parkmanagement zijn gezonden waren duidelijk: in de oude situatie is de doorstroming vele malen beter. Dit komt met name doordat vrachtwagens heel langzaam optrekken op de helling naar de rotonde na stilgestaan te hebben. Doordat het verkeer veel langer stil stond ontstond er minder geduld. De normale solidariteit, die zich uit in netjes om en om ritsen vanuit alle richtingen, verdween. Eenmaal op de rotonde aangekomen kon het verkeer pas normaal verder.
Op donderdag en vrijdag waren er onverwacht totaal geen wachttijden. Vermoed wordt dat een deel van de automobilisten eerder of later is vertrokken, de fiets heeft gepakt (het was mooi weer), thuis heeft gewerkt of vrij heeft genomen.

Conclusie
De proef is in zoverre geslaagd dat duidelijk is geworden dat verkeer regelen niet de oplossing is. Ook een VRI installatie kan het probleem niet verhelpen. Duidelijk is dat:

  • de rotonde zelf goed doorstroomt en geen probleem vormt
  • het verkeer na stilzetten te langzaam op gang komt waardoor de doorstroming verslechtert
  • de bereidheid tot ritsen minder wordt na lang wachten

De hoofdconclusie is dat in de spits het voertuigaanbod te groot is: we willen met zijn allen op hetzelfde moment met de auto naar huis. Een extra aansluiting vanaf de Haven buiten de rotonde om op de A59 loopt in de spits vast bij de samenvoeging met de N261. Dat lost dus niets op. Met de aanleg van het GOL (Gebiedsontwikkeling Langstraat) rond 2021 wordt voorzien in een nieuwe rondweg aan de noordzijde van Haven 1 t/m 8 en een nieuwe aansluiting op de snelweg in het oosten van Waalwijk. Daarmee wordt het verkeersaanbod aan deze zijde van het bedrijventerrein geringer en is het probleem hopelijk opgelost. Dat betekent echter dat we tot die tijd samen zullen moeten zoeken naar andere oplossingen in de vorm van meer fietsgebruik, carpoolen, glijdende werktijden. Eigenlijk heel logisch, maar ingesleten gedrag verander je niet zo maar. Toch willen we daarop inzetten en hier komen we binnenkort op terug.