T 0416 24 17 77 E info@parkmanagementwaalwijk.nl

Werkzaamheden Haven Acht

Geplaatst op 14 februari 2019

Onderstaand bericht is namens Gemeente Waalwijk:

Momenteel zijn vier grote logistieke bedrijven gelijktijdig een nieuw pand aan het bouwen op Haven Acht. Dit betekent dat komende periode extra veel bouwverkeer zich zal mengen met het reguliere verkeer. Om dit in goede banen te leiden heeft gemeente Waalwijk duidelijke spelregels opgesteld. Zo zijn er voor het bouwverkeer van de nieuwe bedrijven bouw aan- en afrijroutes berekend, waarmee geprobeerd wordt iedereen bereikbaar te houden en eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. Deze bouw aan- en afrijroutes zijn inmiddels gedeeld en besproken met de desbetreffende bouwbedrijven en ook op de weg wordt het bouwverkeer door middel van bewegwijzering naar de juiste route geleid. Met de inzet van handhaving ziet gemeente Waalwijk erop toe dat de regels worden nageleefd. Gemeente Waalwijk vraagt u vriendelijk doch dringend om zich aan de spelregels te houden en begrip te hebben voor de tijdelijke omstandigheden.

Heeft u komende periode vragen over bovenstaande werkzaamheden, u ondervindt overlast of constateert een onveilige situatie stuur dan aub een mailtje naar info@solarisparkmanagement.nl en wij zorgen er voor dat uw bericht naar de juiste personen binnen de gemeente Waalwijk gestuurd wordt. Tevens bewaken wij dat uw bericht spoedig afgehandeld wordt.