T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Over bedrijvenpark Heesbeen-Bakkersdam

Heesbeen:

De historie van bedrijvenpark Heesbeen gaat samen met de komst van conservenfabriek Jonker Fris naar het dorp. In 2008 sloot het bedrijf echter zijn deuren en kwam een deel van de gebouwen leeg te staan. Inmiddels zijn de meeste gebouwen weer in gebruik. Bedrijvenpark Heesbeen kan worden gezien als een gemengd bedrijventerrein waarbij bedrijven van verschillende omvang en met diverse bedrijfsactiviteiten door elkaar gevestigd zijn. Het bedrijvenpark heeft een omvang van ca. 33 Ha, dit is inclusief de Hoge Maasdijk en percelen buitendijks die voormalig onder Jonker Fris vielen.

Bakkersdam:

Bedrijvenpark Bakkersdam ligt op loopafstand van de wallen van de vesting Heusden en is gelegen aan de Maas. Op het bedrijvenpark is al jaren een scheepswerf gehuisvest waar staal en scheeps-gerelateerde bedrijven zich hebben gevestigd, dichtbij wegen en vaarwater. Bedrijvenpark Bakkersdam beslaat ca. 17 Ha en dit is inclusief de Mastdijk en Landtong bij Legerstee Watersport.