T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Revitalisering

Revitalisering Heesbeen & Bakkersdam 2016

De gemeente heeft in samenwerking met ondernemers en parkmanagement besloten bedrijventerreinen Heesbeen-Bakkersdam op te knappen. Op 4 april 2016 was het zover, de schop ging in de grond! De plannen van deze revitalisering zijn vooraf aan de ondernemers gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. De plannen zijn gemaakt door gemeente Heusden om in samenwerking met Parkmanagement en de ondernemers een kwaliteitsimpuls te geven aan de bedrijvenparken Heesbeen en Bakkersdam.

Herstructurering van de bedrijventerreinen was nodig om veroudering en leegstand tegen te gaan en te anticiperen op de kwaliteitseisen van deze tijd van openbare en private ruimte.

Begin januari 2015 is er door parkmanagement een enquête uitgezet onder de ondernemers van Heesbeen-Bakkersdam. Aan hen is gevraagd hun waardering te geven over punten aangaande hun bedrijventerrein zoals o.a. verkeersveiligheid, verlichting, parkeren en de openbare ruimte. Tijdens een schouwronde met gemeente en ondernemers zijn de knelpunten in kaart gebracht.

Op basis van de resultaten heeft de gemeente een herinrichtingsplan gemaakt voor de bedrijvenparken. De volgende maatregelen zijn o.a. getroffen tijdens de revitalisering:

  • het opknappen van de openbare ruimte
  • Vernieuwen openbaar groen
  • Plaatsen van nieuwe ledverlichting
  • Aanbrengen parkeervoorzieningen
  • Herstelwerkzaamheden wegen
  • Aanbrengen informatiehaven
  • Realiseren uniforme bewegwijzering


Afronding revitalisering

Er is veel bereikt het afgelopen jaar! In het voorjaar van 2016 zette Wethouder Hanne van Aart de eerste schop in de grond en gaf daarmee het startsein voor de revitalisering van bedrijvenparken Heesbeen-Bakkersdam.

In de maanden daarna heeft de gemeente Heusden in samenspraak met ondernemers en parkmanagement verschillende werkzaamheden verricht om de bedrijvenparken op te knappen. Zo is er nieuwe ledverlichting geplaatst, zijn er nieuwe parkeervakken en infohavens gerealiseerd, bochten verbreed en is er nieuwe bewegwijzering ingevoerd.

Ook zijn op De Mastdijk nieuwe lichtmasten geplaatst. De revitaliseringswerkzaamheden zijn hiermee afgerond. Nu is het zaak voor parkmanagement en de ondernemers om de bedrijvenparken op niveau te houden.