T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Gladheidbestrijding

Geplaatst op 5 februari 2019

Dit zijn de strooiroutes op de hoofdwegen van de bedrijvenparken (klik om de foto te vergroten). Doodlopende straatjes of toegangswegen naar bedrijven worden niet gestrooid door de strooiwagens.

De gemeente strooit de hoofdwegen, doorgaande wegen, fietspaden en busroutes. In de gemeente Heusden wordt tussen preventief en curatief in met droog zout gestrooid. Er wordt zolang mogelijk met de strooiactie gewacht, totdat bijna zeker is dat het glad wordt. Dit geeft minder strooiacties (minder milieubelastend) dan bij preventief strooien.

De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de wegen begaanbaar te houden en doet het mogelijke om dat te bereiken, maar kan dat nooit garanderen.

Vandaar dat bij gladheid u wordt aangeraden voorzichtig te zijn in het verkeer.

Wij adviseren u dat u tijdens het seizoen voldoende strooimiddelen (zout) op voorraad heeft om de toegang tot uw pand voor u en uw relaties bereikbaar te houden, zonder risico’s.