T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

AED-procedure

Het plaatsen van AED’s op locaties waar veel mensen aanwezig zijn neemt de laatste jaren sterk toe.

Stichting Parkmanagement Heusden (SPH) heeft in 2008 drie AED apparaten aangeschaft en deze met medewerking van drie bedrijven op Het Hoog geplaatst. In 2017 is hier een vierde AED aan toegevoegd, deze bevindt zich op sterlocatie Hoogpoort.

De ondernemers hebben een AED-procedure ontvangen die jaarlijks, indien nodig, wordt geüpdatet.
Klik hier voor de AED-procedure

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator, een AED, is een hulpmiddel bij basis reanimatie. De  AED is een apparaat dat leekhulpverleners kunnen inzetten bij een reanimatie. Uitsluitend bij een te defibrilleren hartritmestoornis wordt een schokopdracht gegeven.
De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basis reanimatie. Directe reanimatie is altijd nodig om de tijd te overbruggen tot het ambulancepersoneel het overneemt.

  • De AED is veilig en betrouwbaar. Een AED zal alleen een schok toedienen, als de analyse van het hartritme uitwijst dat dit noodzakelijk is. Een schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft, is dan ook niet mogelijk.
  • Een AED controleert niet of iemand nog leeft!

Dit initiatief is een vorm van burenhulp. De bedrijven met een AED, alsmede Parkmanagement Het Hoog, zijn niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook die in verband staan met het uitlenen en gebruik van een AED-apparaat.