T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Gewijzigd en aangepast onderhoudsplan Waterschap Aa en Maas aan nut en noodzaak

Geplaatst op 16 juli 2018

Om de aan- en afvoer van de watergangen open te houden is het noodzaak dat er 1x per jaar een maaironde wordt uitgevoerd.
Voor sommige watergangen zijn 2 maairondes per jaar noodzakelijk.

Het onderhoudsplan is daarom gewijzigd als volgt :

  • Watergang achter de bedrijven aan Hopbrouwer wordt 1x per jaar gemaaid in september
  • Watergangen Touwslager worden 2x per jaar gemaaid, in juni en september

De keurzone aangrenzend aan Touwslager graag vrijhouden van containers en andere obstakels op de 2e dinsdag in juni en 2e dinsdag in september en de poort deze dagen graag open zetten.

Voor de keurzone aan de Hopbrouwer dient dit de 2e dinsdag in september te zijn.

De aannemer die bij u de watergang komt maaien waardeert het zeer wanneer zij ongehinderd hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en daarom zullen zij deze 2 dinsdagen voor Het Hoog in hun agenda afschermen, doet u dat ook?|

Namens Waterschap Aa en Maas en de aannemer hartelijk dank voor uw begrip en moeite!