T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Jaarverslag Nestkasten & Insectenprojecten

Geplaatst op 11 februari 2021

Jaarverslag van Vogelvereniging De Edelzanger

Nestkasten & Insectenprojecten Bedrijvenparken Groenewoud, Het Hoog en Metal Valley.

Na succesvolle berichten over het project Groenewoud waar in 2019 het merendeel van de nestkasten waren bewoond zijn we ook Bedrijvenpark Het Hoog gaan inrichten. In eerste instantie met nestkasten (februari) en medio maart met de insectenhotels. Dankzij onze hoofdsponsors Software Society en Solaris Parkmanagement hebben onze projecten kunnen uitbreiden.

Bedrijvenpark Groenewoud

Op Bedrijvenpark Groenewoud zijn het afgelopen jaar 45 van de 56 kasten bewoond geweest door verschillende vogelsoorten maar vooral door Pimpel- en Koolmezen. Er worden meer vogelsoorten waargenomen onder andere Roodstaartjes en de Bonte vliegenvanger.

Boomlevers zijn er ook actief even als spechten waarvan de Grote Bonte Specht het talrijkst is.

Bedrijvenpark Het Hoog

Naast de goede resultaten op Groenewoud was het afwachten wat de resultaten zouden zijn op Het Hoog. Het voorjaar met veel wind en regen voorspelde niet veel goeds. In het begin waaide er nog wel eens een nestkast van de bomen. Na controles en berichten van het Parkmanagement zijn die steeds opgelost. De eerste resultaten van bewoning waren op Het Hoog in april zichtbaar veel mezen hadden hun weg gevonden naar de kastjes. Maar ook een vindingrijke Ekster die de handigheid had om de deksels van de kastjes te openen en zo de nesten leeg te roven. Ook dat is de natuur. Na enige ingrepen en het vervangen van deksels is dit probleem ook opgelost door de vrijwilligers Henk Smits en Jos van Wezel.

Het resultaat over 2020 is voor Het Hoog heel erg positief te noemen 95% van de nestkastjes waren bewoond. Iets wat ook wij niet voor mogelijk hebben gehouden.

Bedrijvenpark Metal Valley

Op Bedrijvenpark Metal Valley zijn alleen de insectenhotels geplaatst en een paar nestkastjes zodra daar de bouwwerkzaamheden het toe laten wordt er een inhaalslag gemaakt. Er wordt gekeken door naar een mogelijkheid om bijvoorbeeld op houten palen nestkastjes te hangen voor Roodstaarten en mezen.

Het afgelopen jaar hebben niet alleen de bedrijven het moeilijk gehad maar ook onze vereniging. Vanaf maart zijn er geen ledenavonden en bijeenkomsten meer geweest. Gelukkig bieden projecten als deze de leden toch nog wat mogelijkheden om actief bezig te zijn. Zo zijn er wilde zaden uit de omgeving verzameld en zijn er nestkasten voor uilen bij geplaatst. Ook is er een insectenhotel op de rotonde bij binnenkomst Groenewoud geplaatst. De rotonde wordt gesponsord door Software Society en was prachtig ingezaaid door hun tuinman met wilde bloemen waardoor het hotel er schitterend in uit kwam.

In november is ook het project waterberging Spoorlaan weer voorzien van nest- en insectenkasten en is de uilenkast weer teruggeplaatst.

Inmiddels heeft ook de grote schoonmaak- en reparatieronde plaatsgevonden en zijn er op Het Hoog, Groenewoud en Spoorlaan nestkasten bijgeplaatst.

Dankzij de Firma de Laat, koffiebranders hebben wij een aantal jutte zakken gekregen die vooral gebruikt zullen worden voor de vogelliefhebbers die er nestmateriaal van kunnen maken. Ook in de projecten zullen we korven maken waar dit materiaal in komt te liggen als aanvulling op het nestmateriaal voor de vogels en kleine knaagdieren.

Met dank aan onze sponsors en vrijwilligers, Henk Smis en Jos van Wezel die dit jaar hun nodige kennis en enthousiasme in de werkzaamheden hebben gelegd hopen wij dat 2021 een goed jaar zal worden en weer terug kunnen keren naar een normale cultuur en regelmaat.

Als vereniging wensen wij alle bedrijven op de Bedrijvenparken een succesvol jaar en hopen dat het u allen goed gaat. Blijf gezond en dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Namens de projectgroep;

Henk Jansen, secretaris Vogelvereniging “De Edelzanger” Drunen

Coördinator projecten industrieparken.