T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Parkmanagement bijdrage

Bedrijven welke zich vestigen op bedrijvenpark Het Hoog en een kavel grond kopen worden automatisch lid van de Vereniging Parkmanagement Het Hoog. De Parkmanagement bijdrage is verplicht voor alle pandeigenaren en is vastgelegd in de grondverkoop. Bedrijven betalen een standaard bedrag van € 2.000,- per jaar aan de Stichting Parkmanagement Heusden. Ook betalen zij een toeslag per m2.

Daarvoor geldt de volgende staffel op basis van kavelgrootte:

  • Percelen tot 5.000 m2 kavel betalen € 0,30 per m2
  • Percelen groter dan 5.000 m2 kavel betalen € 0,30 per m2 over de eerste 5000 m2 en € 0,10 per m2 over het aanvullende deel

De jaarlijks bijdrage aan de Vereniging Parkmanagement Het Hoog bedraagt € 100,-.

De parkmanagementbijdrage is de afgelopen jaren een aantal keren minimaal geïndexeerd. Vandaar dat het huidige factuurbedrag iets kan afwijken van dit gepresenteerde model.