T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

Aanbestedingsbeleid en inkoopkalender 2018

Geplaatst op 1 maart 2018

Namens de gemeente Loon op Zand bijgaand het Inkoopbeleid Loon op Zand en de Inkoopkalender Loon op Zand voor 2018.

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, de uitgangspunten en het inkoopproces te schetsen waarbinnen Inkoop in de gemeente Loon op Zand plaatsvindt. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente. Eén van de doelstellingen van de gemeente is oog te hebben voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.

Op deze inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen van de gemeente Loon op Zand.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. A. van der Zanden via telefoonnummer: 0416- 289111.