T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

KVO-B

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Het proces wordt begeleid door MKB-Nederland.

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Door de laatste hercertificering in 2016 is het bedrijvenpark de komende drie jaar voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Om tot certificering te komen heeft de werkgroep o.a. de volgende taken uitgevoerd:

 • Er is een samenwerkingsverband opgericht tussen bovengenoemde partijen.
 • Er is een enquête verstuurd naar alle ondernemers op bedrijventerrein Kaatsheuvel om o.a. de criminaliteitsbeleving in kaart te brengen.
 • Er is een veiligheidsanalyse gemaakt.
 • Er is een schouwronde uitgevoerd.
 • Er is een Plan Van Aanpak opgesteld met daarin de maatregelen welke moeten worden genomen om het terrein veiliger te maken. Wilt u dit plan van aanpak graag eens inzien? Mail dan naar lr@solarisparkmanagement.nl en we sturen het u graag toe!
 • Er is een plan gemaakt om de bedrijvenparken collectief te beveiligen.

Wat zijn de voordelen nu uw bedrijvenpark weer KVO-gecertificeerd is en wat is het doel van het keurmerk?

 • Een veiliger bedrijventerrein.
 • Bedrijfsschade neemt af.
 • Imago van het bedrijvenpark verbetert, economische positie.
 • Een veilig ondernemersklimaat versterkt de concurrentiepositie.
 • De inzet van politie en brandweer en gemeente is meer gegarandeerd.
 • Schaalvoordeel is te behalen bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.
 • Door verzekeringsmaatschappijen wordt ook een lager risicoprofiel aan een KVO gecertificeerd terrein toegekend en een lagere verzekeringspremie berekend;

Korting op verzekeringspremies voor de leden van de Vereniging Parkmanagement Kaatsheuvel!
Verzekeringsmaatschappij Interpolis geeft alle leden van parkmanagement i.v.m. het behalen van het KVO-certificaat direct 10% korting op hun verzekering. Kortingen hebben betrekking op de jaarpremies voor de verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.

Bent u niet verzekerd bij Interpolis, geen zorg. U kunt het certificaat en de geboden korting van Interpolis gebruiken als onderhandelingspositie bij uw eigen verzekeraar of tussenpersoon.