T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

Plaagdierpreventie en gasmetingen

EWS GroupEco Worldwide Solutions

EWS Pest Control

EWS Pest Control is specialist op het gebied van plaagdierbeheersing, bedrijfshygiëne, houtverduurzaming en vogelwering. EWS Pest Control, met vestigingen in Nederland en België, is al jaren een gevestigde naam in de preventie en bestrijding van dierplagen. Het voorkomen en bestrijden van plaagdieren is onze core-business.

De strijd tegen plaagdieren, zoals muizen,ratten, kakkerlakken en insecten, begint bij het aanbrengen van goede wering in en om het pand, waardoor het de plaagdieren bemoeilijkt wordt uw pand te betreden. Vervolgens voert EWS Pest Control periodieke inspecties uit. Wanneer er toch plaagdieren worden aangetroffen, zal EWS Pest Control onmiddellijk actie ondernemen. Zo wordt de kans op schade aan uw pand en de voorraad tot een minimum beperkt.

Naast de preventie en bestrijding van ‘reguliere’ plaagdieren, houdt EWS Pest Control zich ook bezig met bijvoorbeeld het verjagen van meeuwen, weghalen van konijnen, weren van steenmarters, het aanvragen van ontheffingen en het vangen en herplaatsen van dieren. Natuurlijk worden de beheermethoden altijd uitvoerig doorgenomen met u als opdrachtgever, waarbij de ethische, ecologische en juridische aspecten aan bod komen.

Eco Worldwide Solutions
EWS richt zich op het begassen van en in verschillende objecten. Het ontgassen van containers en de daaraan gekoppelde gasmetingen is EWS specialisme. In de internationale handel en transport komt het geregeld voor dat containers worden behandeld met bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte of dat deze moeten worden begast om te voldoen aan quarantainevoorschriften.

Bovendien kunnen er nog vluchtige stoffen vrijkomen uit de containerladingen tijdens de transportperiode over zee, die ontstaan ten gevolge van productieprocessen. Hierbij valt te denken aan onder meer: smeermiddelen, oplosmiddelen, detergenten, weekmakers, desinfectantia, componenten van isolatieschuim en andere polymeren.

De risico’s zijn echter niet beperkt tot enkel deze toxische gassen of dampen. Net als bij het werken in besloten ruimten, in bijvoorbeeld de chemische industrie, zijn naast gezondheidsrisico’s door toxische stoffen ook zuurstoftekort en explosierisico mogelijke gevaren.

Containers bevatten bij aankomst op bestemming regelmatig nog gassen en dampen in concentraties boven de Landelijke en/ of Europese grenswaarden. U zult begrijpen dat dit gevaarlijk is voor de mensen die de besloten ruimte van de container onbeschermd gaan betreden, om bijvoorbeeld de lading te controleren of te lossen.

Voordelen voor de leden (EWS Pest Control):
– eenmalig gratis inspectie en advies
– 15 % korting op pest control contracten en 50% korting op eenmalige installatie
– 10 % korting op bestrijdingsoffertes, geen voorrijdkosten bij hele”blok”
– Offertes voor vogelwering: 1e jaar gratis onderhoud

Voordelen voor de leden (Eco Worldwide Service):
– 25% korting op de eerste containermeting
– persoonlijke inlogcode voor het webportal
– Jaarlijks gratis evaluatie rapportage van alle gemeten containers
– uitgebreide ondersteuning en advies bij opstellen van meetprotocol

Meer informatie gewenst of een offerte op maat?
Neem dan contact op met:

EWS Pest Control
Bedrijfsbureau: +31 (0)183 30 12 70

EWS (Eco Worldwide Service)
Bedrijfsbureau: +31 (0)183 71 24 62

www.ews-group.com