T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

Speciale oproep voor betrokken ondernemers: Deelname aan de KVO-werkgroep.

Geplaatst op 30 oktober 2017

Zoals u misschien weet zetten diverse ondernemers zich in voor de veiligheid van u en uw buren op  bedrijvenpark Kaatsheuvel. Dit kunnen zij niet alleen en hebben uw hulp hard nodig. Daarom willen wij u vragen deel te nemen aan de KVO-werkgroep.

Wat doet een KVO-werkgroep?
Om de veiligheid op het bedrijvenpark te waarborgen worden diverse maatregelen genomen zoals het informeren van ondernemers, het opstellen van een collectieve AED-procedure, contacten onderhouden met de gemeente over diverse veiligheidssituaties en het uitvoeren van een jaarlijkse schouwronde over het terrein met de volledige werkgroep. De KVO-werkgroep start altijd met een meting door middel van een enquête om hier vervolgens een op maat gemaakt plan van aanpak voor te maken. Het is een taak van de werkgroep en alle ondernemers om op Bedrijvenpark Kaatsheuvel de maatregelen, zoals in het plan van aanpak gesteld, de komende periode verder ten uitvoer te brengen.

Wat wordt er van u verwacht?
U zit samen met de Politie, Brandweer en Gemeente aan tafel om lopende zaken te bespreken. U dient kritisch te kijken naar uw eigen bedrijvenpark en wordt gevraagd aan te geven waar verbeterpunten zijn. Sinds december 2016 is Kaatsheuvel wederom gecertificeerd voor een periode van 3 jaar. Parkmanagement jaagt e.e.a. aan en organiseert 2 tot 3x per jaar een KVO-overleg om de voortgang te bewaken.

Wilt u meedenken en/of meepraten over uw veiligheid op uw bedrijvenpark? Doet u mee of kent u iemand die graag mee zou willen doen? Bent u nieuwsgierig of wilt u meer informatie? Laat het mij weten via: mb@solarisparkmanagement.nl

Ik zie u graag bij het volgende KVO-overleg!

Met vriendelijke groet,
Uw parkmanager (en KVO-werkgroep collega)
Marloes van Best