T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

Stichting Ondernemend LoZ

SOL 1

Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) is in 2012 opgericht door de Winkeliersvereniging Kaatsheuvel, de Loonse Ondernemersvereniging en het Ondernemersplatform Gemeente Loon op Zand met als doel belangenbehartiging voor het ondernemersveld en het beheer van een ondernemersfonds voor de invoering van centrum- en parkmanagement in de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand.

Het bestuur van de SOL bestaat uit Herman Bleekendaal (voorzitter), Guus van Es (secretaris) en Piet den Hartog (penningmeester).

Voor bedrijvenpark Kaatsheuvel werkt het bestuur van de SOL nauw samen met de gebiedscommissie Bedrijvenpark Kaatsheuvel.
Stichting Ondernemend Loon op Zand heeft per september 2013 opdracht verstrekt aan Solaris Parkmanagement BV om samen met de gebiedscommissie invulling te geven aan het Parkmanagement bij u op het bedrijvenpark Kaatsheuvel.
Via de website www.sol-loonopzand.nl is meer informatie te vinden over de SOL.