T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

Inloopbijeenkomst Almere Poort op 14 november 2017

Geplaatst op 8 november 2017

Stadsdeel Almere Poort groeit hard. Het westelijk deel is grotendeels bebouwd en begint zijn afronding te naderen. Het oostelijk deel van Poort is nog volop in ontwikkeling. Woont of werkt u in Almere Poort en bent u benieuwd naar de plannen in uw buurt en/of stadsdeel? Kom de 14e dan zeker even langs!

Datum: dinsdag 14 november 2017 vanaf 19.00 tot 21.00 uur (zaal open om 18.30 uur)
Locatie: het Aeres (voorheen Groenhorst) College, Heliumweg 1, 1362 JA Almere Poort

Laat u informeren over de ontwerp bestemmingsplannen…

Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Het huidige bestemmingsplan van Almere Poort vraagt om actualisering in drie (deel) bestemmingsplannen waarvan twee zijn gestart. Het ontwerp-bestemmingsplan voor Almere Poort West en Pampushout ligt momenteel ter inzage. Bewoners kunnen daarop reageren (via zienswijzen) bij de gemeenteraad.  De gemeenteraad van Almere zal het ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Oost en Duin eerst nog bespreken. Later dit jaar ligt deze dan ter inzage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u informatie inwinnen over de plannen en uw vragen hierover stellen.

… en blijf op de hoogte van wat er speelt in de kwartieren!

Van de laatste informatie over de woonstrook Zicht op Duin in Columbuskwartier en Europakwartier tot de archeologische vindplaatsen. Van de woningbouw en bewonersinitiatieven in Cascadepark tot de status van de plannen voor Achillestraat. Van de bouwontwikkelingen tot de komst van een 2e school en een supermarkt in Homeruskwartier Centrum. Maar ook informatie over Duin en een blik op de nieuwe wijken in het oostelijk deel van Almere Poort. En denk aan thema’s als verkeer, parkeren, afval en beheer van de openbare ruimte. Ook het sociaal wijkteam, de politie en het preventieteam zijn aanwezig.

U bent van harte welkom!

Bron: Gemeente Almere