T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

Waarom Parkmanagement?

Een van de belangrijkste punten om Parkmanagement in te voeren op bedrijvenparken is het feit dat er structuur komt in de collectieve organisatie, projecten en communicatie. De parkmanagementorganisatie is de centrale schakel tussen ondernemers en overheid. Voor zowel de overheid als de ondernemers heeft dit voordeel omdat er een vast aanspreekpunt is. Vanuit de parkmanagementorganisatie worden proactief initiatieven genomen om te zorgen voor:

• Een representatieve, veilige en duurzame werkomgeving.
• Professionele collectieve beveiliging met als basis het Keurmerk Veilig Ondernemen.
• Waardebehoud van onroerend goed op lange termijn.
• Goede bereikbaarheid door aandacht voor mobiliteitsvraagstukken.
• Een saamhorigheidsgevoel middels een gedragen collectief “van en voor de ondernemers”.
• Voortgang en resultaat binnen de diverse projecten.
• Collectieve inkoopvoordelen.