T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Over Bedrijvenpark Metal Valley

Bedrijvenpark Metal Valley bevindt zich in het centrum van de gemeente Heusden.
Het bedrijvenpark bestaat uit een cluster van veschillende metaalbedrijven en kan hierdoor gekaraktiseerd worden als een zwaar bedrijvenpark. Er kunnen bedrijven in de milieucategorie 2 t/m 5 worden gevestigd die voldoen aan het vestigersprofiel.

De gemeente heeft op dit moment circa 19 hectare grond in eigendom waarvan er zo’n circa 13 ha aan bedrijfsgrond wordt uitgegeven.

Door de aanleg van een interne ontsluiting kan via een nieuwe rontonde direct wordt aangesloten op de A59.

Het gebied wordt hydrologisch neutraal ontwikkeld. De randen van het park worden gebruikt voor het inpassen van water. Dit geeft uitstraling en kwaliteit aan het bedrijvenpark.