T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Grond kopen

INTERESSE IN EEN BOUWKAVEL?

Binnen het Metal Valley concept herontwikkelt gemeente Heusden momenteel de voormalige Alcoa terreinen tot een nieuw en modern bedrijvenpark.

Er kunnen bedrijven in de milieucategorie 2 t/m 5 worden gevestigd die voldoen aan het vestigersprofiel. De verkaveling is flexibel en kan worden aangepast naar de vraag van de vestigers.

De grondprijzen van bedrijfskavels op Metal Valley variëren van 147 tot 182 euro/per vierkante meter, afhankelijk van ligging van de kavel.

 

Klik hier voor meer informatie over de beschikbare bedrijfskavels.

Contactpersoon bij gemeente Heusden is mevrouw Ester van Wendel de Joode. Zie ook www.heusden.nl.