T 073 208 20 20 E info@solarisparkmanagement.nl

KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Het proces wordt begeleid door MKB-Nederland.

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Om tot certificering te komen heeft de werkgroep de volgende taken uitgevoerd.

  • Er is een samenwerkingsverband opgericht tussen bovengenoemde partijen.
  • Er is een veiligheidsanalyse gemaakt.
  • Er is een Plan Van Aanpak opgesteld met daarin de maatregelen welke moeten worden genomen om het terrein veilig te maken.

Op 5 december 2011 is bedrijvenpark Midden-Brabant Poort gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het certificaat was 5 jaar geldig.

In december 2016 is bedrijvenpark Midden-Brabant Poort gehercertificeerd voor 3 jaar.Het is een taak van de werkgroep en alle ondernemers op het bedrijventerrein om de maatregelen gesteld zoals in het Plan Van Aanpak de komende tijd ten uitvoer te brengen.