T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen

Hercertificering 2019

Het certificaat voor bedrijvenpark Nieuwkuijk-Vlijmen loopt af. Eind 2019 vindt de audit plaats en is de hercertificering, waarvoor de nodige inspanningen worden gedaan door de werkgroep.

Samen met alle ondernemers gaat de werkgroep voor een goede prestatie. Via een mailing ontvangen de ondernemers in juli ’19 een enquête ten behoeve van het opstellen van een Plan van Aanpak.

Wat houdt het KVO op dit moment in?

Het is een taak van de werkgroep en alle ondernemers om op bedrijvenpark Nieuwkuijk-Vlijmen de maatregelen, zoals in het Plan van Aanpak gesteld, ten uitvoer te brengen. Wilt u het bestaande Plan van Aanpak graag inzien? Mail dan naar info@solarisparkmanagement.nl en we sturen het u graag toe!

Wat zijn de voordelen van een KVO-gecertificeerd bedrijvenpark en wat is het doel van het keurmerk? Een veiliger bedrijvenpark, namelijk:

 • Bedrijfsschade neemt af
 • Imago van het bedrijvenpark verbetert, economische positie
 • Een veilig ondernemersklimaat versterkt de concurrentiepositie
 • De inzet van politie en brandweer en gemeente is meer gegarandeerd
 • Schaalvoordeel is te behalen bij inkoop van veiligheidsmaatregelen
 • Door verzekeringsmaatschappijen wordt ook een lager risicoprofiel aan een KVO gecertificeerd terrein toegekend en een lagere verzekeringspremie berekend, korting op verzekeringspremies! Met het certificaat behoudt u uw korting op uw verzekeringspremies
 • Verzekeringsmaatschappij Interpolis geeft alle leden van Parkmanagement i.v.m. het behalen van het KVO-certificaat vanaf 1 januari 2017 15% korting op de verzekeringen. Kortingen hebben betrekking op de jaarpremies voor de verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie
 • Bent u niet verzekerd bij Interpolis, geen zorg. U kunt het certificaat en de geboden korting van Interpolis gebruiken als onderhandelingspositie bij uw eigen verzekeraar of tussenpersoon. Wij  adviseren u contact op te nemen of met uw eigen verzekeraar of tussenpersoon en deze korting bespreekbaar te maken. Ervaringen met het KVO-certificaat op andere bedrijvenparken geven aan dat de meeste verzekeraars ook kortingen geven. Uiteindelijk is het aan u om te bepalen met welke partij u zaken doet, u bent dus niets verplicht!

Mocht u nog vragen hebben over het Keurmerk Veilig Ondernemen of andere parkmanagementzaken kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken.


Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Het proces wordt begeleid door MKB-Nederland.

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Bedrijvenpark Nieuwkuijk-Vlijmen is sinds oktober 2006 gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen en zal in december 2019 gehercertificeerd worden voor de zevende keer.

Door de laatste hercertificering in 2016 is het bedrijvenpark de komende drie jaar voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Leden van parkmanagement kunnen korting krijgen op verzekeringspremies.

Om tot certificering te komen heeft de werkgroep o.a. de volgende taken uitgevoerd:

 • Er is een samenwerkingsverband opgericht tussen bovengenoemde partijen.
 • Er is een enquête verstuurd naar alle ondernemers op bedrijventerrein Nieuwkuijk om o.a. de criminaliteitsbeleving in kaart te brengen.
 • Er is een veiligheidsanalyse gemaakt.
 • Er is een schouwronde uitgevoerd.
 • Er is een Plan Van Aanpak opgesteld met daarin de maatregelen welke moeten worden genomen om het terrein veiliger te maken.
 • Er is een plan gemaakt om de bedrijvenparken collectief te beveiligen.

Korting op verzekeringspremies voor de leden van de Vereniging Parkmanagement Nieuwkuijk-Vlijmen! 

Verzekeringsmaatschappij Interpolis geeft alle leden van parkmanagement i.v.m. het behalen van het KVO-certificaat direct 10% korting op hun verzekering. In verband met het realiseren van camerabeveiliging op het bedrijventerrein verhoogd verzekeraar Interpolis  de korting op de inboedel- en opstalverzekering voor leden van Parkmanagement naar 15%. Kortingen hebben betrekking op de jaarpremies voor de verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.