T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Over BIZ Weststad

Wat is een BIZ?
De afkorting BIZ staat voor BedrijvenInvesteringsZone. Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waaraan alle ondernemers meebetalen.

Voor wie is een BIZ bedoeld?
De BIZ is een instrument van, door en voor ondernemers. De ondernemers bepalen zelf of ze een BIZ willen en waarvoor deze wordt ingezet.

Waar geldt de BIZ?
Een BIZ geldt voor een vooraf afgebakend gebied. In dit geval voor de bedrijventerreinen Weststad I-II-III.

Wat doet de BIZ voor u als ondernemer?
In het BIZ-projectplan is gedetailleerd opgenomen waar de BIZ zich de komende periode voor inzet. Dit projectplan is op aanvraag beschikbaar, mail naar: info@solarisparkmanagement.nl