T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Het team van Solaris Parkmanagement B.V.

 

Solaris Parkmanagement BV zorgt er voor dat een bedrijvenpark representatief onderhouden wordt en dat er een duurzame en veilige werkomgeving ontstaat. Als aanspreekpunt voor de ondernemers is de parkmanager het middelpunt op het bedrijvenpark. De parkmanager treedt proactief op, organiseert het volledige basispakket, informeert u regelmatig middels mailings en nieuwsbrieven en organiseert samen met de ondernemers en de overheid bedrijvenbijeenkomsten.

Naast voorgaande organiseert Solaris Parkmanagement B.V. een collectief inkooppakket waarmee de leden van het Parkmanagement hun voordeel kunnen doen. Denk aan afvalinzameling, inkoop van gas, stroom en telefoondiensten, het organiseren van cursussen, gladheidsbestrijding, personeelsdiensten en verzekeringen. Solaris Parkmanagement B.V. initieert en begeleidt ook diverse glasvezelprojecten op de aangesloten bedrijvenparken.

De operationele parkmanagers van Solaris zijn: François van Son, Ben van de Wijgert, Christel Tax-Gloudemans, Lieke Roodenburg-Slegers, Frenky van Gool, Ingeborg Ohms, Linda Leijten en Karen Louwers.

Op het gebied van veiligheid en Keurmerk Veilig Ondernemen worden de parkmanagers ondersteund door Karen Louwers.

Joyce van Riel, Inge van den Meijdenberg en Gabriëlle van Veldhoven vormen het dagelijkse back office team.

Ben van de Wijgert en Roel van Delft houden zich bezig met de diverse glasvezelprojecten zoals ParkNed, Glasnet Heusden en Glasnet Kaatsheuvel.