T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

De vier thema’s van Solaris

Wat zijn de vier thema’s van succesvol parkmanagement? Solaris Parkmanagement B.V. ziet parkmanagement als een vorm van verbindende dienstverlening die zich richt op het optimaliseren en faciliteren van samenwerking en duurzaamheid binnen bedrijventerreinen. Modern parkmanagement gaat dus veel verder dan enkel het beheer van infrastructuur, groenvoorziening en collectieve inkoop. De aanpak van Solaris is namelijk gericht op toekomstgericht ondernemen in goede samenwerking. Solaris organiseert daarom initiatieven die ondernemers en overheid bij elkaar brengen en die de duurzaamheid van bedrijvenparken bevorderen. Lees meer over onze vier thema’s.

Identiteit & communicatie

Solaris Parkmanagement faciliteert de onderlinge communicatie tussen ondernemers, gemeente en andere stakeholders. Dit doen wij op de volgende manieren:
🔸 Organiseren van netwerkbijeenkomsten
🔸 Relevante ondernemers-updates via ons digitale platform Parkmanagement Connected
🔸 Secretariële ondersteuning voor besturen, zoals notuleren, ledenadministratie en het beheren van (sociale) communicatiekanalen
🔸 Stimuleren van samenwerking, communicatie en begrip tussen ondernemers, overheden en andere stakeholders
🔸 Het aanspreekpunt voor al uw vragen

Veiligheid, infrastructuur & ruimte

Veiligheid is een prioriteit. Ons team zet zich daarom in voor zowel fysieke als digitale veiligheid, ruimtelijk beheer en mobiliteitsoplossingen om een veilige, aantrekkelijke omgeving te creëren. Maak gebruik van onze expertise om uw vraagstukken op het gebied van veiligheid, infrastructuur en ruimte aan te pakken en te verbeteren.
🔹 Implementeren Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), samen met lokale ondernemers en partners zoals gemeente, politie en brandweer
🔹 Collectieve (camera-)beveiliging op de bedrijvenparken
🔹 Veilige infrastructuur en verkeersafwikkeling op de bedrijvenparken
🔹 Entreeborden en Bewegwijzering
🔹 Schouwrondes en rapportages door Parkmanagement
🔹 Zorgen voor representatieve en goed onderhouden bedrijvenparken, van groen tot grijs
🔹 Bewustwording bij ondernemers voor het veiliger maken van het eigen bedrijf en perceel
🔹 Collectieve inkoop van diensten zoals bedrijfshulpverlening (BHV)
🔹 Mobiliteitsoplossingen, van busverbindingen tot fietscampagnes

Milieu & duurzaamheid

Solaris Parkmanagement zet zich in voor een groenere toekomst en duurzame bedrijvenparken. Onze inzet voor duurzaamheid omvat onder meer:
🍃 Green Deal (2.0) als ondersteuner van projectleider, aanjager en tussenpersoon voor ondernemers
🍃 Grote Oogst
🍃 Lunchwandeling(en)
🍃 Vergroening en Verfraaien van bedrijvenparken
🍃 Informatie over relevante subsidies en projecten
🍃 Actief aandragen van oplossingen voor de netcongestie
🍃 Samenwerking met bedrijventerreinenaanpak.nl
🍃 Circulaire economie stimuleren door o.a. Parksharing en ‘Leden voor Leden’ waarbij zaken onderling geruild en gedeeld kunnen worden
🍃 Stichting Waalwijk CO₂ vrij 

Toekomstbestendig ondernemen

Onze parkmanagers en backoffice-team houden trends en marktontwikkelingen in de gaten om bedrijventerreinen en hun personeelsbestand toekomstbestendig te maken:
♦️ HR-initiatieven voor een duurzame inzet van medewerkers
♦️ Revitalisering van bedrijvenparken in de breedste zin van het woord
♦️ Collectieve diensten (klik hier voor het volledige overzicht)

Heeft u vragen over deze thema’s of over onze aanpak?
Neem contact op met Solaris Parkmanagement B.V. via info@solarisparkmanagement.nl.