T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Brandbeveiliging

Nu-Swift Brandbeveiliging: kwaliteit en continuïteit

Kwaliteit gaat bij ons boven kwantiteit. Als specialist stellen wij uw bedrijfsveiligheid voorop en daarom kiezen wij bewust en uitsluitend voor producten en diensten die voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit, regelgeving en milieu. Zo worden Nu-Swift patroonblussers in eigen fabriek geproduceerd waardoor we een lange levensduur en meerjarige garantie kunnen garanderen.

Met 80 medewerkers hebben wij in ruim 40 jaar een vooraanstaande positie in de Nederlandse markt opgebouwd. Wij zijn volledig REOB erkend en waarborgen onze hoogstaande service door frequente scholing en veelvuldige kwaliteitsmetingen.

Vanuit onze steunpunten in Oisterwijk en Made voeren wij voor uw organisatie het jaarlijks onderhoud van blusmiddelen, droge blusleidingen, keerkleppen, centrale en decentrale noodverlichting, bedrijfsverbanddozen en AED’s uit. Ook verzorgen wij risico-inventarisaties, projecteringen, ontruimingsplannen/-plattegronden en BHV/AED opleidingen.  Alle monteurs zijn opgeleid om u compleet te adviseren en hebben alle middelen en materialen bij zich om problemen ter plekke op te lossen.

Duurzaamheid

Wij hebben MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) principes geïntegreerd in onze werkwijze, door keuze van duurzame producten (blusstoffen met milieukeur en patroonblussers), 100% milieuvriendelijke afvoer van producten en  maatschappelijke betrokkenheid. Om invulling te kunnen geven aan dit beleid, hebben wij een milieuzorg­systeem dat sinds 2003 voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 14001. Externe controle stelt zeker dat het milieuzorgsysteem wordt bijgehouden en dat wordt voldaan aan de eis van voortdurende verbetering en het voorkomen van verspilling.

Uw voordelen

  • Leden van Solaris parkmanagement ontvangen ongeacht het aantal middelen dat aanwezig is 35% korting op het basisonderhoudstarief;
  • De brandveiligheid geheel op orde via een volledig gecertificeerd bedrijf;
  • Eén leverancier met één vast aanspreekpunt (eindverantwoordelijk);
  • Efficiënt georganiseerde onderhoudsactiviteiten en vastlegging conform wettelijke eisen;
  • Snelle service: calamiteiten worden direct opgevolgd;
  • Na het 1e onderhoud (tevens nulmeting) volledig overzicht in de aanwezige veiligheidssituatie en een plan van aanpak om de veiligheid verder te optimaliseren;
  • Producten die voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid met langdurige garantie;
  • U voldoet volledig aan uw verplichtingen waarbij controlerende instanties in het logboek de actuele (brand)veiligheidssituatie in één oogopslag kunnen beoordelen;
  • Er worden voor het regulier jaarlijks onderhoud geen voorrijkosten in rekening gebracht

Kortom: u wordt ontzorgd maar houd altijd wel de controle! Wij verwelkomen u graag tot onze al maar groeiende fans waarna wij de werkzaamheden telkens geheel naar uw tevredenheid uitvoeren.