T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Afvalinzameling

Afvalinzameling

Het Parkmanagement heeft een tender gehouden voor collectieve afvalinzameling voor Bedrijvenpark Lagekant. Hieruit is SUEZ Recycling & Recovery geselecteerd als meest gunstige partij. Kwaliteit, service en prijs zijn prima in balans. Ook het feit dat er vanuit het collectief gewerkt wordt maakt de service efficiënt en kan één vrachtauto meerdere bedrijven bedienen. Zo dragen we ook bij aan een stukje duurzaamheid.

Collectieve afvalinzameling is een optionele dienst vanuit het Parkmanagement, wat inhoudt dat u geheel vrij bent om bij aan te sluiten. Het doel van de optionele diensten is het ontzorgen en het behalen van kostenvoordeel door o.a. schaalvoordeel voor u als ondernemer.

Voordeel voor de leden

  • SUEZ Recycling & Recovery is in staat al uw afvalstromen op te halen en te verwerken.
  • SUEZ Recycling & Recovery hanteert een prijsstelling die zorgvuldig door het parkmanagement is vergeleken en wordt bewaakt. De prijsstelling mag dan ook uiterst concurrerend genoemd worden.
  • SUEZ Recycling & Recovery biedt ter kennismaking en inventarisatie aan een vrijblijvende afvalscan bij uw bedrijf uit te voeren, zodat uw afvalstroom geoptimaliseerd wordt en onnodige kosten worden voorkomen.
  • De papier- en kartonstroom wordt het eerste halfjaar gratis opgehaald en u krijgt een speciale papiercontainer gratis in bruikleen (dit aanbod geldt in combinatie met het ophalen van het restafval).
  • SUEZ Recycling & Recovery kent korte kanalen waardoor zij snel haar expertise ter beschikking kan stellen en het meest effectieve en economische inzamelplan met u overeen kan komen.

 Laat u collectief ontzorgen en meldt u aan voor deze dienst! Ook voor meer informatie en prijzen kunt u terecht bij uw Parkmanager via info@solarisparkmanagement.nl.

SUEZ Recycling & Recovery
Contactpersoon Lisette Hoogendijk
Aziëhavenweg 18
1046 BK Amsterdam
Tel. 020-4076147 / 06-23367633