T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Een collectieve dienst voor het Parkmanagement op de bedrijvenparken in gemeente Heusden. Deze Arbodienstverlening heeft de ambitie binnenkort lokaal te werken en te vestigen in gemeente Heusden, waar reeds diverse organisaties zijn aangesloten. Hier zal frequent een bedrijfsarts aanwezig zijn, zodat deze dicht bij de medewerkers en bedrijven aanwezig is.

  • Een gecertificeerde arbodienst die er echt voor u is.
  • Betrokken en letterlijk dichtbij.
  • U wordt direct geholpen als u een (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte werknemer
  • Biedt ondersteuning op het gebied van HR, preventie van verzuim, verzuimcijfer verlagen, uitvoeren RI&E en PAGO, eerste en tweede spoor trajecten of outplacement.

Eén contactpersoon, een betrokken bedrijfsarts en proces- & casemanager, waar u terecht kunt met al uw vragen rondom personeel en Arbowetgeving. Letterlijk bij u om de hoek. Komt een werknemer van verder of heeft u meerdere vestigingen? Dan bieden zij de dienstverlening inclusief bedrijfsartsen door heel Nederland aan. Bij een melding wordt direct contact opgenomen met u en de afwezige werknemer en stellen zij vast welke procesgang gevolgd moet gaan worden. Er wordt gehandeld in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.

Graag gaan wij met u in gesprek of we een collectief samenwerkingsverband kunnen aangaan waar u als ondernemer onderdeel van uitmaakt. Hoe mooi zou het zijn wanneer ondernemers in de gemeente Heusden, inclusief wij zelf, de krachten gaan bundelen op het gebied van verzuim, preventie en HR. Organisaties lopen immers vaak tegen dezelfde zaken aan. Wij willen graag met u in gesprek over hoe het proces rondom arbeidsongeschiktheid nu verloopt, waar u tevreden over bent en waarover niet. Werkwijzen waarover u niet tevreden bent moeten natuurlijk anders. Schroom niet contact op te nemen. U heeft vast ambities en plannen voor uw organisatie. Die hebben wij Verzuimbegeleiding ook!’

Verzuimtrainingen

Per september 2021 verzorgt deze dienst verzuimtrainingen, waar u, uw HR of leidinggevende(n) van afdelingen aan kunnen deelnemen. Bij voldoende inschrijvingen kunnen zij deze trainingen lokaal op het bedrijvenpark geven. Hierbij komen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe ga ik om met mijn deels arbeidsongeschikte werknemers?
  • Welke financiële consequenties heeft dit en waar moet ik opletten?
  • Wat wordt er van u verwacht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en hoe ziet de Wet WIA er uit?

Daarnaast bieden zij uw organisatie informatie over het uitvoeren van de RI&E. Wist u dat een RI&E evenals een contract met een arbodienst verplicht is?

Heeft u interesse in een kennismakingsgesprek, waarin u samen bekijkt hoe de dienstverlening op uw organisatie afgestemd kan worden? Stuur een mail naar info@solarisparkmanagement.nl en wij brengen u in contact voor een kennismakingsgesprek!