T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Brandblusmiddelen

SavalSaval brandbeveiliging

Continuïteit van uw organisatie is waarschijnlijk ook voor u fundamenteel. Het geheim van preventie zit in het juist in kaart brengen van al de mogelijke risico’s. Hoe kunnen we de kans op calamiteiten in brand tot het absolute minimum beperken, en dat op de meest economische en gebruiksvriendelijke manier.

Saval brandblussers zijn gemaakt en ontwikkeld voor de 20 jaarsnorm. Het millekeurmerk garandeert u dat het blusschuim aan de hoogste milieu eisen voldoet waardoor u niet voor verassingen komt te staan bij het onderhoud. De toegepaste techniek zorgt ervoor dat u in geval van brand kunt rekenen op het optimale blusresultaat, want niet iedereen is een brandweerman of vrouw.

Wanneer u er voor kiest voor een jaarlijks onderhoud van uw blusmiddelen of noodverlichting door Saval, komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt middels het logboek uw verzekeraar, de arbodienst, gemeente of brandweer tonen dat u de veiligheid binnen uw organisatie goed geregeld heeft.

De voordelen voor de leden van Parkmanagement zijn:

  • Speciale Parkmanagement tarieven;met 20% korting op aanschaf van brandblussers
  • Geen voorrijkosten
  • Gratis helpdesk
  • Jaarlijks Certificaat onderhoud voldoet aan wettelijke eisen en regelgeving
  • Gratis Veiligheidscheck adviseur
  • Logboek met Conditiemeting
  • Begrotingsvoorstel


RI&E
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het moet schriftelijk worden vastgelegd: zowel de inventarisatie van de risico’s, de evaluatie daarvan én het plan van aanpak dat daaruit volgt.

In welke branche u zich ook bevindt, we weten waar de risico’s liggen. Hierdoor kan ieder van onze klanten op ons rekenen om optimale veiligheid te bieden van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’.

Door te vertrouwen op onze 90 jaar aan expertise en oprechte betrokkenheid.

Speciaal voor leden van Parkmanagement;

  • Gratis veiligheidscheck en inventarisatie
  • Geen voorrijkosten
  • Begrotingsvoorstel

Saval B.V.
contactpersoon: André Hettema
Huifakkerstraat 22
4815 PN Breda
tel: 076 54 87 230
info@saval.nl
www.saval.nl