T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Parkmanagement pakket

In het parkmanagement pakket zijn zaken zoals beveiliging, openbaar groen en bewegwijzering vaak collectief geregeld. De parkmanager ontzorgt ondernemers op dit gebied zodat zij zich bezig kunnen houden met hun onderneming terwijl op het bedrijvenpark een veilige, representatieve en duurzame werkomgeving gerealiseerd wordt.

Het Parkmanagement pakket kan verschillen per bedrijvenpark, maar bestaat veelal uit de volgende onderdelen:

• De parkmanager als aanspreekpunt (snelle communicatie tussen gemeente en bedrijven)
• Collectieve beveiliging & Keurmerk Veilig Ondernemen
• Bewegwijzering
• Glasvezel infrastructuur
• Communicatie (lokale) ontwikkelingen via website en nieuwsbrieven
• Samen brengen van ondernemers in kader van ken uw buurman
• Onderhoud openbare ruimte (Groen/Grijs)
• Uitvoeren schouwrondes en aanjagen pro-actief beheer
• Duurzaamheidsprojecten (o.a. Solaris Parksharing)

Parkmanagement biedt ondernemers ook collectief inkoopvoordeel. Voorbeelden hiervan zijn afvalinzameling, energie-inkoop en schoonmaakwerkzaamheden. Deze inkoopcollectieven bieden een voordeel op financieel, dan wel kwalitatief gebied voor de ondernemers. Meer uitleg over deze diensten zijn dan ook te vinden onder ‘Optionele Diensten’.