T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Aanbestedingsprocedure GOL gestart

Geplaatst op 23 april 2019

De provincie Noord-Brabant heeft een vooraankondiging via Tenderned gestuurd waarmee ze mogelijk geïnteresseerde aannemers attendeert op de start van de aanbestedingsprocedure van GOL. Halverwege mei a.s. start de officiële aanbestedingsprocedure door middel van plaatsing van de contractstukken op Tenderned. Met deze vooraankondiging kunnen aannemers zich hierop voorbereiden.

De plannen zijn nog niet definitief. De Raad van State heeft 29 bezwaren ontvangen die zij medio 2019 behandelen. Pas na afronding van de procedure bij de Raad van State en wanneer de inpassingsplannen voor GOL onherroepelijk zijn, starten de feitelijke werkzaamheden. De provincie start nu de aanbestedingsprocedure, omdat zij vertrouwt op een positieve uitspraak van de Raad van State en wil voorkomen dat de start van de werkzaamheden na de behandeling door de Raad van State nog lange tijd op zich laat wachten. Door nu de aanbestedingsprocedure te starten kan de geselecteerde aannemer bij een onherroepelijk PIP snel aan de slag.

Wanneer u in de buurt van de GOL-maatregelen woont is het mogelijk dat u medewerkers van belangstellende aannemers tegen komt die ter plaatse poolshoogte willen nemen.

Een aparte bijeenkomst/presentatie in combinatie met het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) zal worden georganiseerd als er een onherroepelijk plan ligt. Alle leden van Parkmanagement ontvangen te zijner tijd een uitnodiging, u wordt uitvoerig op de hoogte gebracht.