T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Parkmanagement Zanddonk van start in 2022!

Geplaatst op 5 januari 2022

Parkmanagement Zanddonk start in 2022 met het uitrollen van Parkmanagement voor een toekomstbestendig Bedrijvenpark Zanddonk. Vanuit het bedrijfsleven zijn bijna 80 getekende overeenkomsten ontvangen en nog een aantal toezeggingen. Het draagvlak is hiermee bereikt om van start te gaan. Dit vertrouwen doet ons goed en het enthousiasme is groot om samen met de reeds aangesloten bedrijven aan een schoon, heel en veilig bedrijvenpark te gaan werken.

Door een collectieve, slagvaardige en gestructureerde aanpak blijft de werkomgeving op niveau en behoudt het aanwezige vastgoed haar waarde. Via het collectieve Parkmanagement kunnen de ondernemers de overheid sneller en gerichter aanspreken op haar verantwoordelijkheden en er worden sneller resultaten bereikt.

Afspraken met gemeente Waalwijk
Ook gemeente Waalwijk heeft ingestemd met de start van de uitrol van Parkmanagement op Bedrijventerrein Zanddonk. Hiervoor is afgelopen week een overeenkomst ondertekend waarin de gemeente toegezegd heeft medewerking te verlenen aan:
– de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen
– de eenmalige investering voor de invoering van camerabeveiliging
– een jaarlijkse bijdrage te doen voor het beheer en onderhoud van de bewegwijzering
– het op termijn overdragen van de dagelijkse beheerbudgetten voor het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur (groen/grijs)

Plannen 2022
Nu we begin 2022 gaan starten met de uitvoering van de plannen zullen alle deelnemers direct betrokken en frequent geïnformeerd worden. Hiervoor wordt een communicatieplatform opgezet onder de naam “Parkmanagement Connected”. Ook denken we nog goed na over de juiste organisatievorm voor Zanddonk. Dit doen we in overleg met de bestaande ondernemersvereniging Spitz. En ook willen we graag rekening houden met de bestaande Verenigingen Haven 1 t/m 6, Haven 7 + 8 en Stichting Waalwijk CO2 vrij. Daar is al veel expertise opgedaan de afgelopen jaren en de succesverhalen kunnen we uiteraard ook op Zanddonk uitrollen. Parkmanagement Waalwijk is samen met overheid en bedrijfsleven de grondlegger Stichting Waalwijk CO2 vrij. Alles met als doel de ondernemers bij te staan en te ondersteunen bij de energietransitie en verduurzaming van het Waalwijkse bedrijfsleven.

Wij willen de deelnemende bedrijven graag betrekken bij de voorgenomen plannen. Parkmanagement Waalwijk kan dit niet alleen en heeft alle betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven en de overheid nodig om gezamenlijk tot een succes te komen. Bent u aangesloten bij Parkmanagement Zanddonk en vindt u het leuk en interessant om periodiek vanuit het collectief mee te denken voor een representatiever, duurzamer en veiliger Zanddonk? Dan vernemen wij dat graag!

Tot slot willen wij u bedanken voor het gegeven vertrouwen in het Parkmanagement.

Ook aansluiten bij Parkmanagement Zanddonk of heeft u nog vragen? Bel of mail ons gerust op 0416-241777 | info@solarisparkmanagement.nl

 

Foto: Directeur Parkmanagement Waalwijk Jan van Roessel (L) en Wethouder John van den Hoven (R) tekenen voor Parkmanagement Zanddonk.