T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Bedrijvenpark Haven 1 t/m 6 en Haven Zeven ontvangen Keurmerk Veilig Ondernemen

Geplaatst op 5 juli 2016

Op donderdag 21 januari 2016 ontvingen Bedrijvenpark Haven 1 t/m 6 en Haven Zevenkvo logo
het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen i.h.k.v. de hercertificering. Daarmee zijn deze bedrijvenparken koploper binnen de gemeente Waalwijk! Onno Keuker reikte namens MKB Nederland het certificaat uit aan de ondernemers op bedrijvenpark Haven 1 t/m 7 en de gemeente Waalwijk. Wethouder Ronald Bakker was aanwezig om het certificaat officieel in ontvangst te nemen.

Middels de opgerichte KVO-werkgroepen op bedrijvenpark Haven 1 t/m 6 en Haven Zeven werken de ondernemers intensief samen met de gemeente, politie, brandweer en het parkmanagement. Zo is de veiligheidssituatie op het bedrijvenpark in kaart gebracht en maakte de werkgroep een plan van aanpak met specifieke maatregelen om de veiligheid op het terrein verder te verbeteren en te vergroten. De uitreiking van de hercertificering van het KVO-certificaat was een mooi moment om bij deze inspanningen stil te staan. Om het Keurmerk de komende jaren verder waar te maken, hebben de gemeente Waalwijk, Parkmanagement Waalwijk BV, de politie en de brandweer eerder al een convenant ondertekend, waarin afspraken over de taken en samenwerking rondom veiligheid op het bedrijvenpark zijn vastgelegd.