T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Bedrijvenpark Weststad te Oosterhout heeft na een succesvolle audit het certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen’ behaald!

Geplaatst op 8 december 2017

Donderdag 7 december heeft het bedrijvenpark Weststad onder begeleiding van MKB-Nederland het certificaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor het bedrijvenpark waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Ondernemers, verenigd door BIZ Weststad, werken met gemeente, politie, brandweer samen om afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Het bedrijvenpark is met deze certificering de komende drie jaar gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn essentieel voor een goede leefbaarheid en plezierig wonen en werken. Een veilige omgeving maakt het gebied aantrekkelijker om te verblijven. Hierdoor komen meer potentiële klanten naar het gebied en is er sprake van een versterking van de economische structuur. De ervaring leert dat collectieve maatregelen effectief zijn.

De KVO-werkgroep gaat in samenwerking met BIZ Weststad zorgen dat de voorgestelde maatregelen over schoon, heel en veilig de komende periode opgepakt worden. Er worden onder andere afspraken gemaakt over beter georganiseerd toezicht door politie, brandweer en gemeente en er wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting etc.).

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het Keurmerk heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Het behalen van het Keurmerk voor bedrijvenpark Weststad zal de komende jaren goede ondersteuning bieden voor het behouden en verbeteren van een schoon, heel en veilig bedrijvenpark.

Mede namens het bestuur van BIZ – Weststad willen we iedereen feliciteren met dit mooie resultaat en uiteraard bedanken we alle KVO-werkgroepleden voor ieders betrokken inzet de afgelopen periode.