T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

Met Parksharing kunnen bedrijvenparken in heel Nederland zich verder verduurzamen

Geplaatst op 24 september 2019

Parksharing is een samenwerking tussen FLOOW2 en Solaris Parkmanagement B.V. wat de afgelopen periode reeds is geïntroduceerd op de bedrijvenparken in Waalwijk en Tilburg. Parksharing stelt ondernemers in staat om concrete stappen te zetten richting duurzaam en circulair ondernemen. Via het online platform kunnen bedrijven en organisaties in Nederland (tijdelijk) ongebruikte bedrijfsmiddelen, materialen, reststromen, diensten en faciliteiten delen, verhuren en verkopen aan andere ondernemers op het bedrijventerrein of daarbuiten. Parkmanagement ondersteund en faciliteert ondernemers bij allerhande collectieve zaken, waarbij duurzaamheid een belangrijk en actueel thema is.

Uitgelezen kans voor bedrijvenparken
Het deelplatform stelt bedrijven hiermee in staat om efficiënter gebruik te maken van de reeds aanwezige bedrijfscapaciteit door het lokaal te delen. Een uitgelezen kans natuurlijk voor bedrijvenparken, want juist de diversiteit aan bedrijven met verschillende materialen en reststromen vlakbij elkaar, zorgt voor meer kans op matches en uitwisseling.

Duurzaam business model met financieel voordeel
Voor bedrijven die aan de slag gaan met Parksharing snijdt het mes aan twee kanten: het zorgt voor minder verspilling en tegelijkertijd is het een extra verdienmodel, want ondernemers kunnen kosten besparen of omzet realiseren. Bovendien is het dé mogelijkheid om eens contact op te nemen met buurbedrijven en hierdoor nieuwe samenwerkingen te starten op en tussen bedrijvenparken in Nederland.

Ook gemeentes profiteren op hun beurt van Parksharing, want meer samenwerking, duurzaamheid en financieel gezonde bedrijven en bedrijvenparken, zorgt natuurlijk ook voor een vitale, lokale economie en een gunstig vestigingsklimaat.

Bewustwording: van bezit naar gebruik
Parksharing is ingericht voor en door ondernemers, en is ontwikkeld om verspilling en onnodige aanschaf van bedrijfsmiddelen tegen te gaan. Wat dus ook zowel kostenbesparing als extra omzet oplevert. Het vergt wel een mind-shift om deze zaken te gaan delen met collega-ondernemers. De bewustwording over dit onderwerp zal toenemen nu duurzaam en circulair ondernemen steeds belangrijker wordt en steeds vaker wordt gestimuleerd door de overheid en in aanbestedingsprocedures worden opgenomen.

Om deze duurzame ontwikkeling te versnellen is een SharingScan ontwikkeld, zodat bedrijven vooraf kunnen berekenen wat zij potentieel kunnen verdienen en besparen met het delen van bedrijfsmiddelen, in euro’s maar ook in energie en CO2. De eerste resultaten van de SharingScan zijn al veelbelovend: 3.5 miljoen euro kostenbesparing, 4.500 ton CO2 besparing en ruim 3.565.000 KwH aan energiebesparing.

Matches tussen bedrijven, vraag en aanbod
Het deelplatform werkt heel simpel. Het verbindt bedrijven, maakt matches tussen vraag en aanbod, en faciliteert online contact, veilige online betaling, overeenkomsten en reviews. Ondernemers kunnen via Parksharing zowel assets aanbieden en vragen, als zoeken en vinden. Denk hierbij aan een stilstaande heftruck, een bedrijfsauto, een hoogwerker, ongebruikte vergaderruimtes, parkeerplekken, opslagfaciliteiten, en afvalstromen of restmaterialen die voor de buurman misschien juist als grondstof kan dienen. Dat laatste stimuleert industriële symbiose op bedrijvenparken.