T 073 208 2020 E info@solarisparkmanagement.nl

“Regelen wat voor ondernemers belangrijk is”

Geplaatst op 8 februari 2021

Ooit waren bedrijventerreinen lang niet zo uitnodigend en representatief als tegenwoordig. Totdat ondernemers en gemeenten de handen ineen sloegen. Zo ontstond het parkmanagement zoals we dat vandaag de dag kennen. Solaris Parkmanagement BV is gespecialiseerd in de uitvoering hiervan. Christel Tax en François van Son leggen uit hoe Solaris Parkmanagement BV samen met de ondernemers zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving. Inclusief de voordelen van onder andere collectieve beveiliging en het waardebehoud van vastgoed op de lange termijn.

Parkmanagement
Eigenaar en oprichter van Solaris Parkmanagement François van Son: “Ons team ontzorgt ondernemersverenigingen bij het representatief, veilig en duurzaam houden van hun bedrijventerreinen. De parkmanagers van Solaris hebben de expertise, daadkracht en passie om ondernemers te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op hun corebusiness. Vanuit onze rol staan we aan de basis van allerlei initiatieven die de terreinen op duurzame wijze naar een hoger plan tillen. Ondernemers houden we via snelle communicatiemiddelen op de hoogte van zaken die voor hen belangrijk zijn. Maar dat niet alleen. Zij kunnen bij Solaris terecht met al hun vragen. Wij zijn hun proactieve aanspreekpartner die samen met hen uiteenlopende collectieve initiatieven tot stand kunnen brengen. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten, verzorgen we de ledenadministratie voor hun parkmanagementverenigingen en houden we vinger aan de pols bij bedrijven en gemeenten. Dat doen we voor ruim 30 locaties in Nederland, waarvan de meeste in Noord-Brabant. Parkmanagement zorgt voor onderlinge verbinding. Als die er niet zou zijn, bestaat een gebied uit een verzameling individuele bedrijven met een blik die enkel is gericht op het eigen perceel, zonder dat iemand zich bekommert om het grotere geheel.”

Ondernemers en gemeente
“Dat cohesie noodzakelijk is, bleek in de jaren ’80 en ’90, toen bedrijventerreinen werden gekenmerkt door rommelige bebouwing, gevaarlijke wegsituaties en slecht onderhouden groenstroken. Die onveilige sfeer werkte bovendien activiteiten in de hand die het daglicht niet konden verdragen. Ondernemers hadden daardoor de neiging om hun bedrijven te verhuizen, met leegstand en nog meer verpaupering tot gevolg. Voor de ondernemers in dat gebied leidde dit tot kapitaalvernietiging van het vastgoed. Gemeenten zagen ondertussen een volgend probleem ontstaan. De vraag naar nieuwe terreinen nam op deze manier namelijk toe, waardoor de beschikbare ruimte simpelweg op raakte. Dus was het zaak om de bestaande terreinen beter in te richten en aantrekkelijker te maken. Parkmanagement is een effectieve tool gebleken om dit doel te realiseren.”

Keurmerk Veilig Ondernemen
Als parkmanager heeft Christel Tax meerdere bedrijventerreinen binnen de gemeente Tilburg onder haar hoede. “Samen met gemeente, politie, brandweer en ondernemers heeft Solaris zich namens de Vitaal-verenigingen ingezet voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een proces dat bestaat uit een combinatie van preventieve oplossingen, zoals toegangsbeperkende maatregelen, surveillance en cameraobservatie met kentekenherkenning. Daarnaast bestaat onze aanpak uit aspecten als verkeersveiligheid, brandveiligheid en het voorkomen van cybercriminaliteit. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die aan het keurmerk worden gesteld, voeren we een voortdurende monitoring uit en worden de maatregelen steeds aangepast aan de actualiteit. Het resultaat is dat de criminaliteitscijfers op onze terreinen aanzienlijk zijn gedaald en dat de opsporingsinstanties adequaat reageren bij verdachte situaties. Ook profiteren de bedrijven van 15% korting op hun verzekering, terwijl de overkoepelende vereniging ook nog eens 8% bonus krijgt uitgekeerd als er weinig schades worden geclaimd. Dat is dus dubbel voordeel voor de ondernemers.”

Maatwerk
“In aanvulling op ons dienstenpakket kunnen ondernemers op vrijwillige basis gebruik maken van collectieve contracten. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, afvalinzameling en cursussen. Ook adviseren wij bedrijven in de mogelijkheden van subsidies, zoals de WBSO-subsidie. Op elk bedrijventerrein leveren we maatwerk en spelen we flexibel in op de behoeften van de ondernemers, door deze op een kwalitatief goede en kostenefficiënte manier in te vullen. De aanleg van glasvezel door Glasnet Heusden is zo’n initiatief. In het Land van Cuijk en Noord-Limburg hebben we samen met de lokale ondernemers het initiatief genomen voor het inrichten van een COVID19-teststraat. Ook bewustwording op het gebied van energietransitie en verduurzaming is een goed voorbeeld van wat we namens en met de ondernemers stimuleren. In Waalwijk heeft dat geleid tot de oprichting van Stichting Waalwijk CO2 vrij, waaraan inmiddels talloze bedrijven deelnemen. Dergelijke initiatieven kunnen alleen door een sterk collectief gerealiseerd worden, waarbij ondernemers samen sterk staan. Parkmanagement is de sleutel hiervoor.”

Motor van de economie
François vult aan: “Het bedrijfsleven is de motor van de economie. Daar wordt het geld verdiend en werkgelegenheid gecreëerd. Solaris is hierin de drijvende en verbindende kracht. Namens de parkmanagementverenigingen blijven wij ons iedere dag inzetten om goed en proactief te regelen wat voor de ondernemers belangrijk is. We brengen verbinding tot stand en trekken samen op om voor elkaar te krijgen wat nodig is.”

Solaris Parkmanagement levert maatwerk op bedrijventerreinen